Skip to main content

Nu het bestemmingsplan en het ontwerp van het centraal park zijn vastgesteld, is de volgende stap: het vinden van een marktpartij die zorgt voor uitvoering van het plan. Hiervoor is een  aanbestedingsprocedure opgestart. 

Deze aanbesteding volgt de Europese niet-openbare procedure. Deze bestaat uit twee fasen: een selectiefase en een gunningsfase. In de selectiefase worden geschikte partijen gekozen op basis van vooraf bepaalde criteria. Vervolgens worden de geselecteerde partijen uitgenodigd om een inschrijving in te dienen in de gunningsfase.

De verwachte duur van de totale aanbestedingsprocedure is 6 maanden. De publicatiedatum van de aanbesteding was maandag 8 januari, de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen is maandag 26 februari, 12:00 uur. Hierna zal de gunning plaatsvinden. Als alles volgens plan gaat, kan de aanleg van het park eind 2024 van start gaan.

Dobbe-eiland wordt bouwplaats voor centraal park

Het Dobbe-eiland is gekozen als bouwplaats tijdens de aanleg voor het centraal park. Uit onderzoek is gebleken dat het Dobbe-eiland de meest geschikte locatie is. We streven ernaar om de bouwplaats op het eiland zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het is onze bedoeling om het centraal park te realiseren met minimale overlast voor de omgeving.

Tijdens de werkzaamheden voor het park zullen de gebruikelijke grote evenementen op de Markt gewoon door gaan. Ook tijdens de werkzaamheden aan het park kan iedereen dus blijven genieten van de evenementen!