Skip to main content

De gemeente wil graag dat er op korte termijn een voorstel komt om het terrein van Markt 10 (Frankrijklaan/Engelandlaan en Markt 10) een tijdelijke invulling te geven en daarbij omwonenden te betrekken. Op de plek waar een deel van het oude Stadhuis gesloopt is, is nu lege bouwgrond. Hiervoor is een motie ingediend. De motie vraagt om een creatieve kortdurende route om te komen tot een plan voor de komende drie tot vijf jaar.

Op 30 november 2022 ging de gemeente tijdens het “Buurtbakkie” op het Stadhuis Forum in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om ideeën en wensen voor de tijdelijke invulling van het gat in de Markt te verzamelen. Daarnaast gingen op 1 december 2022 twintig studenten van de Haagse Hogeschool het Stadshart en de buurt rondom het gat in om nog meer ideeën op te halen voor de tijdelijke invulling. 

Iedereen kon vervolgens in december 2022 via DoeMee een idee insturen. In totaal hebben 101 mensen een idee ingebracht. Van deze 101 ideeën heeft een gemeentelijke werkgroep een vertaling gemaakt naar een basisinrichting. Naast deze basisinrichting zijn er nog een aantal keuzen te maken. Ook als u niet eerder heeft meegedaan, kunt u nu mee kiezen via DoeMee.
De opgehaalde ideeën zijn door de gemeente getoetst aan de voorwaarden zoals geld, tijdelijkheid en duurzaamheid/hergebruik op andere plekken in de stad. 

Op basis van de opgehaalde ideeën zijn twee ontwerpschetsen uitgewerkt.  Van 10 t/m 19 maart 2023 konden bewoners, via het online platform DoeMee, stemmen op het leukste idee. Op basis van de resultaten van DoeMee zal het definitieve plan worden uitgewerkt. 

Informatie en de stand van zaken over het project Markt 10 2.0 is te vinden op Deelgebied 6: Markt en Dobbe, herontwikkeling Markt 10 en omgeving | Gemeente Zoetermeer.