Skip to main content

De proef gebiedsvisie Luxemburglaan en Nederlandlaan ging op 7 september 2022 van start met een bijeenkomst in het Stadstheater van Zoetermeer. Bekijk hier de presentatie van de startbijeenkomst. Een samenvatting van de bijeenkomst kunt u teruglezen in het sfeerverslag, beeldverslag en het videoverslag. Alle verslagen zijn binnenkort ook terug te vinden op de pagina van Doemee

Vervolgbijeenkomsten

De startbijeenkomst is voor beide deelgebieden de eerste uit de reeks bijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden. De inbreng die bewoners tijdens de bijeenkomsten hebben gegeven nemen wij mee bij het maken van een gebiedsvisie per deelgebied. De gebiedsvisie vormt samen met de eerder vastgestelde Visie Binnenstad 2040 de basis voor ontwikkelingen in de toekomst.