Skip to main content

Herontwikkeling Delftsewallen

WDevelop Vastgoed heeft een plan gemaakt voor de bouw van 14 woningen op de plek van de oude beddenzaak aan de Delftsewallen 23-25 en het vroegere gasfabriek terrein. De ontwikkelaar heeft voor het uitvoeren van dit plan een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Zoetermeer. Hierop zijn twee bezwaren binnengekomen. Gemeente Zoetermeer heeft de bezwaren in behandeling genomen. 

Informatiebijeenkomst 6 juli 2023

Het plan Fittershof is naar aanleiding van de bezwaren aangepast en daarover hebben wij omwonenden geïnformeerd tijdens de informatiebijeenkomst van 6 juli. 
Kon u niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Vragen kunt u mailen naar binnenstad@zoetermeer.nl. Binnenkort is het sfeerverslag beschikbaar op deze pagina.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen

Planning

In de tweede helft van 2024 kunnen naar verwachting de bouwwerkzaamheden starten. Op de website woneninfittershof.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom dit project.

Participatie

In 2019 heeft er al participatie plaatsgevonden. Onder leiding van de stadsbouwmeester heeft er overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot planaanpassingen met een positief advies. De bestemmingsplanprocedure en de voorbereidingen voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning zijn gestart.

Eerdere informatiebijeenkomsten

Heeft u de informatiebijeenkomsten niet kunnen bijwonen? Op de webpagina van de gemeente kunt u onder het kopje ‘Documenten’ de sfeerverslagen van beide bijeenkomsten lezen en de presentatie bekijken. Via onderstaande link kunt u alle vragen en antwoorden van beide informatiebijeenkomsten terugvinden.

Impressie Delftsewallen, gasfittershuis

Achtergrond

Het plangebied is centraal gelegen in de oude dorpskern van Zoetermeer, ten zuidwesten van het historisch belangrijke kruispunt van de Dorpsstraat met de Delftse- en Leidsewallen. Dit gedeelte valt binnen het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Dorpsstraat en in het gemeentelijk archeologisch monument Dorpsterp. Het ligt ook schuin tegenover de Oude Kerk, één van de belangrijkste rijksmonumenten van Zoetermeer, en tegenover het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Wilhelminapark.

Een ontwikkeling op deze locatie is wenselijk, omdat daarmee een kwalitatieve invulling wordt gegeven aan de Dorpsstraat als onderdeel van de binnenstad.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen