Skip to main content

Herontwikkeling Delftsewallen

WDevelop Vastgoed heeft een plan gemaakt voor de bouw van 14 woningen op de plek van de oude beddenzaak aan de Delftsewallen 23-25 en het vroegere gasfabriek terrein. De ontwikkelaar heeft voor het uitvoeren van dit plan een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Zoetermeer. Op 10 februari 2023 hebben wij het ontwerpbesluit voor 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden zijn in deze periode in de gelegenheid om een bezwaar in te dienen. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de vergunning. Op de website woneninfittershof.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom dit project.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen

Planning

Sinds 10 februari 2023 ligt het ontwerpbesluit voor 6 weken ter inzage. Op 9 en 16 mei 2023 vinden er informatiebijeenkomsten met direct omwonenden en bewoners plaats. In de tweede helft van 2023 kan naar verwachting begonnen worden met de bouwwerkzaamheden.

Participatie

In 2019 heeft er al participatie plaatsgevonden. Onder leiding van de stadsbouwmeester heeft er overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot planaanpassingen met een positief advies. De bestemmingsplanprocedure en de voorbereidingen voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning zijn gestart. In de eerste helft van 2023 kan naar verwachting begonnen worden met de bouwwerkzaamheden.

(Digitale) informatiebijeenkomsten

Op donderdag 10 februari 2022 was er een participatiebijeenkomst met inloopspreekuur in het Stadhuis-Forum. Deze bijeenkomst was een vervolg op de (digitale) informatiebijeenkomst van 1 december 2021. Na de laatste bijeenkomst is gebleken dat bij een aantal bewoners nog behoefte was om met de gemeente en de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de planuitwerking. Tijdens de vervolg participatiebijeenkomst kregen bewoners deze gelegenheid.

Heeft u de informatiebijeenkomsten niet kunnen bijwonen? Op de webpagina van de gemeente kunt u onder het kopje ‘Documenten’ de sfeerverslagen van beide bijeenkomsten lezen en de presentatie bekijken. Via onderstaande link kunt u alle vragen en antwoorden van beide informatiebijeenkomsten terugvinden.

Impressie Delftsewallen, gasfittershuis

Achtergrond

Het plangebied is centraal gelegen in de oude dorpskern van Zoetermeer, ten zuidwesten van het historisch belangrijke kruispunt van de Dorpsstraat met de Delftse- en Leidsewallen. Dit gedeelte valt binnen het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Dorpsstraat en in het gemeentelijk archeologisch monument Dorpsterp. Het ligt ook schuin tegenover de Oude Kerk, één van de belangrijkste rijksmonumenten van Zoetermeer, en tegenover het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Wilhelminapark.

Een ontwikkeling op deze locatie is wenselijk, omdat daarmee een kwalitatieve invulling wordt gegeven aan de Dorpsstraat als onderdeel van de binnenstad.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen