Skip to main content

Startbijeenkomst Markt10 – 2.0

Begin 2021 heeft de gemeente aan projectontwikkelaars gevraagd om een ontwerp te maken voor het gebied. Helaas is in oktober 2021 gebleken dat er geen passend ontwerp was ingediend. Eind 2022 heeft de gemeente besloten om opnieuw te bekijken welke ontwikkeling haalbaar is op Markt 10.

Op 9 februari 2023 gingen we tijdens de startbijeenkomst met bewoners en omwonenden van Markt 10 in gesprek over hun wensen en ideeën. De bijeenkomst vond plaats in de speciale tent aan Frankrijklaan 6, beter bekend als het ‘Gat in de Markt’.

Welke onderwerpen zijn besproken?

Tijdens de startbijeenkomst hebben we u geinformeerd over hoe we het project na de mislukte aanbesteding opnieuw oppakken. We gingen met bewoners in gesprek over de eerder opgehaalde wensen, ideeën en zorgen en hoe deze een plek moeten krijgen in het vervolg. Op de informatiemarkt stonden de volgende thema’s centraal:

  • Parkeren en verkeer
  • Wonen en voorzieningen
  • Bouwhoogte en effecten
  • Openbare ruimte

Wat doen wij met uw inbreng?

In eerdere gesprekken met de buurt hebben we al gepraat over deze onderwerpen. Tijdens de startbijeenkomst hebben we de eerdere opgehaalde bijdragen besproken, maar ook de nieuwe ideeën. Uw bijdrage gebruiken wij voor het opstellen van een ‘nota van uitgangspunten’. Dit is een document met uitgangspunten waaraan het plan moet voldoen.

Online participatie vanaf woensdag 15 februari 2023

Heeft u de startbijeenkomst gemist maar wilt u wel online informatie bekijken? Dan ziet u vanaf woensdag 15 februari de presentaties van de verschillende thema’s die tijdens de startbijeenkomst toegelicht zijn, op het participatieplatform doemee.zoetermeer.nl. Daar kunt u vragen stellen of een reactie geven. U kunt hier ook het verslag van de bijeenkomst terugvinden zodra deze beschikbaar is.

Meer informatie

Meer informatie over Markt 10 2.0 kunt u vinden op Markt 10 e.o.herontwikkeling – De Binnenstad In(binnenstad-zoetermeer.nl).

Datum

feb 09 2023
Verlopen!

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Gat in de Markt, Markt 10
(ingang tent, zijde Frankrijklaan 6)
Categorie

Organisator

Gemeente Zoetermeer
Email
binnenstad@zoetermeer.nl