Skip to main content

Woningbouw Sea Tower

Ontwikkelaar Bakkers|Hommen Waerdevast gaat op de Engelandlaan 270 woningbouw realiseren. Het bestaande kantoorpand Ypsilon wordt gesloopt. Het voorstel is om hier een appartementengebouw te realiseren: Sea Tower. Het woongebouw met maximaal 150 huurstudio’s wordt 70 meter hoog. Het komt naast de andere gebouwen in de straat te liggen en schuift daarmee op naar voren, richting de Engelandlaan. In het openbare gebied rondom het bouwplan worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn sinds 15 juli onherroepelijk. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwikkelaar is nog bezig met het uitwerken van het bouwplan. Zodra dat gereed is, volgt de planning van de uitvoering. Naar verwachting zal dat in 2024 zijn.

Participatie

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en de ontwikkelaars. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Ook kunt u het samenspraakverslag met alle ingediende reacties lezen.

Achtergrond

Sea Tower is een van de projecten van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.  Het maakt onderdeel uit van Deelgebied 5b Zuidflank Engelandlaan.

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie onder Documenten op de website van de gemeente Zoetermeer: Woningbouw Engelandlaan 270 | Gemeente Zoetermeer