Skip to main content

THEMA GEBOUWDE ONTWIKKELINGEN

De binnenstad is steeds in beweging. Nieuwe functies zoeken een plek en sommige, bestaande functies gaan weg. Op vrijgekomen plekken ontstaan mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. In de binnenstad van Zoetermeer zijn daar een aantal voorbeelden van: aan de Burgemeester Wegstapelplein/ Brusselstraat verlaten Politie en Brandweer hun gebouwen, Markt 10 (voormalig stadhuis), de Delftsewallen (voormalige beddenzaak) en aan de Duitslandlaan (voormalige V&D).

En dan zijn er in de binnenstad ook nog steeds plekken die min of meer braak liggen, en waar sinds de bouw van het Stadshart nog niets ontwikkeld is, zoals aan de Nederlandlaan en aan de Denemarkenlaan.

De gemeente is steeds in gesprek met de vastgoedeigenaren over het verder ontwikkelen van de binnenstad. Dat levert veel ideeën op voor verdichting en herstructurering. Ook voor een aantal bestaande parkeergarages: Van monofunctionele parkeergebouwen naar aantrekkelijke bouwblokken met wonen en de parkeerfunctie.

In de themakaart zijn mogelijke ontwikkellocaties benoemd. Daarnaast worden ook de stedenbouwkundige voorwaarden zoals maat, schaal, rooilijn en doorkruisbaarheid in onderlinge samenhang vastgelegd. Maat en schaal zijn voor de gehele binnenstad ingedeeld in vier categorieën met bijbehorende kleur.

Eind november 2017 heeft de gemeenteraad ‘Samen de toekomst van Zoetermeer vormgeven’ vastgesteld. De raad reageert hierin op de urgentie om Zoetermeer de komende tijd verder te laten groeien in kwantiteit en in kwaliteit. Deze groeistrategie staat bekend onder de naam ‘Schaalsprong’ en betekent voor de binnenstad een groeiambitie met ongeveer 2000 woningen.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Vorig themakaart

Verkeer

Volgend themakaart

Wonen