Skip to main content

THEMA DAKEN

Groene daken met veel functies

De dakenstudie van LG Architecten uit 2019 (‘De Groene Vallei’) heeft de mogelijkheden van de vele (vaak onbenutte) platte daken in de Zoetermeerse Binnenstad in beeld gebracht. Gelet op de minimale ruimte in de binnenstad, de klimaatdoelen en tegelijkertijd de behoefte om de binnenstad aantrekkelijker en completer te maken, is het goed om ook de daken hiervoor te gaan benutten. In het Stadshart zijn bijna alle daken plat en daardoor erg geschikt voor meerdere doelen. Deze onbenutte geschiktheid kan gebruikt worden als openbare of gezamenlijke ruimte met verschillende functies. Bijvoorbeeld daktuinen, ontmoetingsplekken, nieuwe woningen, waterberging, energieopwekking en verschillende combinaties van al deze functies.

De Groene Vallei

Aanpak en werkwijze

De ‘Aanpak groene multifunctionele daken Zoetermeer’ beschrijft een werkwijze om vanuit de gemeente in de komende twee jaar (2022 en 2023) nieuwe ideeën voor de invulling van daken door dakeneigenaren in de binnenstad te helpen starten en ook echt uit te voeren. Als eerste richt de aanpak zich op het ‘aanjagen’ en ‘helpen’ van gebouweigenaren, bewoners, ontwikkelaars, woningcorporaties etc. om te komen tot goed doordachte, uitvoerbare en voor Zoetermeer waardevolle ideeën voor de invulling van daken.

Bij de werkwijze wordt de manier van werken van de gemeente Rotterdam (een ervaren ‘dakenaanpak’-gemeente) gevolgd. De Rotterdamse werkwijze bestaat uit een zogenaamde ‘vierkleurenbenadering’ met: groene daken (verbeteren biodiversiteit, tegengaan hittestress), blauwe daken (waterberging), gele daken (energieopwekking) en rode daken (cultuur en wonen).

De komende 2 jaar gaat een strategisch adviseur van de gemeente, samen met een klein team van interne en externe specialisten aan de slag met de dakenaanpak in de binnenstad. Samen vormen zij het ‘dakenteam’.

Vierkleurenbenadering

Doelen en resultaten

Het dakenteam heeft als opdracht om in 2022 en 2023 dakenprojecten bij bestaand vastgoed in de binnenstad op te laten starten. Daarnaast is het de bedoeling dat het dakenteam ervoor gaat zorgen dat ontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten in de binnenstad de daken als vast onderdeel ‘meenemen’ in hun plannen. De instrumenten die het dakenteam daarbij inzet zijn:

  • Community-building: verschillende belanghebbenden (doelgroepen) actief benaderen (zoals woningcorporaties, vastgoedeigenaren, ondernemers, ontwikkelaars, de Zoetermeerse Bouwsociëteit, partners Stadsbouwakkoord, waterschappen) en hen meenemen in de dakenaanpak en uitdagen om te investeren. Kortom: het smeden van een Zoetermeerse ‘coalitie of the willing’. Ook het organiseren van promotie- en educatieactiviteiten horen hierbij. Dit doet het dakenteam door het actief laten zien (zien is geloven) en ervaren van de mogelijkheden van daken aan de belanghebbenden en aan huiseigenaren.
  • Ondersteuning nieuwe ideeën: het beschikbaar stellen van kleine financiële stimulans aan investeerders voor onder andere: onderzoek en ontwerp, (Europese) subsidieaanvragen, procesinterventie (als partijen er onderling bij een plan niet uitkomen) en het stimuleren van technische vernieuwingen. Daarnaast verkent het dakenteam de mogelijkheden om nieuwe stimulerende instrumenten/regelgeving in te stellen die het uitvoeren van nieuwe dak ideeën makkelijker te maken.

De ervaringen die het dakenteam in de binnenstad op gaat doen kunnen ook een voorbeeldfunctie hebben voor andere kansrijke ‘dakengebieden’ in de stad, zoals: bedrijventerreinen, wijkwinkelcentra, scholenlocaties, het ziekenhuis, stations, DIF campus en grotere wooncomplexen (o.a. portiek- en galerijflats).

Voorbeeld-dak Stadhuis

Om zelf het goede voorbeeld te geven heeft de gemeente kortgeleden zelf een groen voorbeeld-dak met veel functies aangelegd op een plat dak van het Stadhuis. Betrokken partijen kunnen op dit voorbeeld-dak kennis maken met de mogelijkheden van daken en de verschillende mogelijkheden die zij bieden. Want, echt zien en ervaren is geloven! De gemeente hoopt met het voorbeeld-dak anderen te stimuleren om ook in hun daken te investeren. Lees hier meer over de verschillende planten en dieren die leven op het groene dak in de binnenstad.

Ontdek wat er allemaal mogelijk is op de vele platte daken van de Binnenstad, maar ook elders in de stad en op uw eigen dak! Het voorbeeld-dak is ook te bezoeken voor inwoners en ondernemers van Zoetermeer. Houdt de agenda op de website in de gaten met dagen waarop u een kijkje kan nemen of reserveer voor een bezoek via binnenstad@zoetermeer.nl.

Voorbeeld-dak Stadhuis-Forum

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Vorig themakaart

Parkeren en 30 kilometer/uur

Volgend themakaart

Water