Skip to main content

THEMA WONEN

Een belangrijke opgave voor de binnenstad is het toevoegen van woningen en daarmee een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave van Zoetermeer. In het Stadshart wordt gewoond in appartementen. Daarnaast valt op dat er drie suburbane wijken aan de rand van de binnenstad liggen, namelijk de Griekse wijk, Engelse en Franse wijk. In de Dorpsstraat wordt gewoond in een gemengde en gegroeide omgeving, boven winkels of in historische panden.

De huidige woningtypen in de binnenstad laten zien dat er wel verschillende smaken zijn maar dat het aanbod te beperkt is en van standaardkwaliteit: eenvoudige eengezinswoningen en eenvoudige appartementen in een laag/middelduur prijsklasse.

In de afgelopen 5 tot 10 jaar zijn stappen gezet om tot een rijker aanbod voor meer doelgroepen te komen. Voor jongeren met name door middel van kantoortransformaties en Cadenza I. Appartementen in een duurdere klasse door veranderingen gericht op emptynesters en young urban professionals. In de Dorpsstraat zijn ook woningen toegevoegd vooral gericht op doorstromende gezinnen.

De binnenstad is voor veel verschillende huishoudens met een stedelijke leefstijl een gewilde plek om te wonen: jongeren/studenten, young urban professionals, emptynesters en (doorstromende) stedelijke gezinnen. Met een palet aan ‘onderscheidende’ woningtypen: topappartementen (penthouses), studio’s, ruime hoogwaardige appartementen in de middenhuur en het koopsegment, ‘friends’ concepten, stadswoningen voor gezinnen, houtbouw (dakopbouwen), woonboten en authentieke dorpse woningen. De opgave is om dit stedelijk wonen in verschillende vormen toe te voegen. De nadruk zal liggen op de relatie met de aanliggende openbare/gezamenlijke ruimtes zoals aan een daktuin, een singel, een parkje, een bijzonder plein of naast/boven een poppodium. De openbare ruimte rondom de woningen ligt direct in het verlengde van de woning en het woongenot.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Wonenkaart

Vorig themakaart

Gebouwde ontwikkelingen