Skip to main content

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

De gemeente wil midden in de stad een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied maken. Met de gedeeltelijke sloop van het stadhuis is er ruimte ontstaan aan de Markt. Ook het Marktplein en het parkeerterrein aan de Frankrijklaan bieden mogelijkheden voor herontwikkeling. Samen met de ontwikkeling van het Dobbegebied tot centraal park kan van dit deel van de binnenstad een levendig gebied worden gemaakt met aandacht voor groen, water, wonen en verblijven.

Stand van zaken

Vanaf 2019 is de gemeente Zoetermeer bezig om de plannen voor dit gebied uit te werken. In 2021 heeft de gemeente ontwikkelende partijen gevraagd om een bouwplan in te dienen. Helaas heeft de gemeente toen geen passende aanbiedingen mogen ontvangen van deze partijen en daarom is in de zomer van 2021 het project tijdelijk stilgezet.

De gemeente heeft het project daarna door een partij buiten de gemeente laten beoordelen. Dit met als doel om te leren van het proces en de mogelijkheden te bekijken voor het alsnog uitvoeren van het project. De resultaten van deze beoordeling zijn in het voorjaar van 2022 besproken met de gemeenteraad. Op de pagina van de gemeente onder documenten is o,a. het evaluatierapport te vinden.

In de zomer van 2022 is de gemeente Zoetermeer gestart met het vervolg van het project Markt 10. De nieuwe projectopdracht is besproken door het college van burgemeester en wethouders. Op 6 december 2022 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de haalbaarheidsfase. Dit betekent dat nu onderzocht wordt welke ontwikkeling haalbaar is op Markt 10.

Participatie

Op 9 februari 2023 hebben we tijdens een startbijeenkomst gesproken met omwonenden en belanghebbenden over hun wensen, ideeën en meningen. U kunt het sfeerverslag  van de avond hier teruglezen. Bewoners die niet bij de startbijeenkomst aanwezig waren, konden terecht op het online platform Doemee voor het stellen van vragen of het inbrengen van ideeën. 

Tijdens de vervolgbijeenkomst op 31 augustus hebben we vier verschillende scenario’s voor herontwikkeling van het gebied gedeeld en toegelicht. In vier groepen hebben we in twee rondes de aanwezigen gevraagd om de scenario’s aan te vullen en aan te scherpen. Dit helpt om uiteindelijk een keuze maken en verder uit te werken.

Was u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst op 31 augustus bij te wonen?  Op het online platform Doemee vind u meer informatie en kunt u een reactie achter laten of een vraag stellen.

Planning

Sinds december 2022 is het college gestart met het opnieuw doorlopen van de haalbaarheidsfase. In deze fase wordt onderzocht op welke manier het project haalbaar is. Daarbij wordt de Nota van Uitgangspunten Markt 10 e.o. en de participatie-opbrengst van het eerdere project betrokken en worden er scenario’s bedacht om het project te kunnen uitvoeren. 

In het vierde kwartaal van 2023 zal de haalbaarheidsfase worden afgesloten met een voorstel voor de nieuwe ontwikkeling aan de gemeenteraad.

Achtergrond

In 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld. Deze omgeving bevat, naast de plek Markt 10, ook het Marktplein en het parkeerterrein aan de Frankrijklaan /Reimstraat. In de uitgangspunten wordt ook het bouwen van een ondergrondse parkeergarage benoemd.

In november en december 2019 heeft de participatie met de buurt plaatsgevonden. De input van de participatie is gebruikt bij de latere besluitvorming. Ook is de participatie geëvalueerd. De rapportage hiervan kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2020 besloten geld beschikbaar te stellen voor de opdracht van het project. Hieronder valt de bouw van twee woongebouwen, voorzieningen op de begane grond, de ondergrondse parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. De raad heeft ook besloten dit project als ‘groot project’ aan te merken.

Via deze link kunt u de besluitvorming raadplegen, raadsvergadering van 13 juli 2020 en de rapportage met evaluatie lezen.