Skip to main content

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

De gemeente wil midden in de stad een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied maken. Met de gedeeltelijke sloop van het stadhuis is er ruimte ontstaan aan de Markt. Ook het Marktplein en het parkeerterrein aan de Frankrijklaan bieden mogelijkheden voor herontwikkeling. Samen met de ontwikkeling van het Dobbegebied tot centraal park kan van dit deel van de binnenstad een levendig gebied worden gemaakt met aandacht voor groen, water, wonen en verblijven.

Stand van zaken

In 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld. In november en december 2019 heeft de participatie met de buurt plaatsgevonden. De input van de participatie is gebruikt bij de deze besluitvorming.

De gemeenteraad heeft in juli 2020 besloten geld beschikbaar te stellen voor het project. Hieronder valt de bouw van twee woongebouwen, voorzieningen op de begane grond, een ondergrondse parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. Vervolgens heeft de gemeente aan projectontwikkelaars gevraagd om een ontwerp te maken voor Markt 10 en omgeving. Helaas bleek dat er geen passend ontwerp was ingediend. Eind 2022 heeft de gemeente daarom besloten om opnieuw te bekijken welke ontwikkeling haalbaar is op Markt 10. Hiervoor zijn vier verschillende scenario’s opgesteld.

Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2024 de haalbaarheidsfase worden afgesloten met een voorstel aan de gemeenteraad over de uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkeling.

Participatie 2023

Op 9 februari 2023 hebben we tijdens een startbijeenkomst gesproken met omwonenden en belanghebbenden over hun wensen, ideeën en meningen. Het sfeerverslag van 9 februari van de avond is hier terug te lezen. Bewoners die niet bij de startbijeenkomst aanwezig waren, konden terecht op het online platform DoeMee voor het stellen van vragen of het inbrengen van ideeën. 

Tijdens een vervolgbijeenkomst op 31 augustus zijn vier verschillende scenario’s voor herontwikkeling van het gebied gedeeld en toegelicht. In vier groepen zijn in twee rondes de aanwezigen gevraagd om de scenario’s aan te vullen en aan te scherpen. Dit helpt om uiteindelijk een keuze maken en verder uit te werken. Lees hier het sfeerverslag van 31 augustus. Na afloop van de avond konden geïnteresseerden en belanghebbenden op het online platform Doemee meer informatie vinden en reageren op de scenario’s.

Achtergrond

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving is een van de projecten van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.  

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie op de website van de gemeente Zoetermeer: Herontwikkeling Markt 10 en omgeving | Gemeente Zoetermeer.