Skip to main content

THEMA PLINTEN EN VOORZIENINGEN

De binnenstad kent twee sterke ruggengraten en een woonboulevard gevuld met retail en horeca. Dat is de historische Dorpsstraat, het Stadshart met de winkel-as Spazio-Stadshart passage en het Woonhart vormgegeven als een meubelboulevard. Dit levert drie overzichtelijke winkel-assen en aangrenzende horecapleinen op. Het levert ook monofunctionele gebieden op waar het na sluitingstijd leeg en uitgestorven is.

Om een levendige binnenstad te creëren is meer functiemenging nodig. De binnenstad zal zich gaan ontwikkelen tot een multifunctioneel stedelijk voorzieningencluster waarvan detailhandel een onderdeel is.

De drie deelgebieden Stadshart, Dorpsstraat en Woonhart hebben ieder een duidelijk eigen profiel dat geoptimaliseerd wordt, waarmee de aantrekkingskracht van deze deelgebieden wordt verstrekt. Aantrekkelijke verbindingen per voet, fiets en auto tussen de deelgebieden zijn belangrijk en medebepalend voor het functioneren.

Zoals ook wordt benadrukt in de Detailhandelsvisie spelen de zogenaamde aanloopstraten een grote rol in het maken van verbindingen en het multifunctioneel maken van de binnenstad. Aanloopstraten liggen vaak dwars en soms parallel aan de hoofdwinkelstraat en hebben nu een onduidelijke positie. Terwijl zij met name het informele netwerk vormen voor de fiets en de voetganger en daardoor de verschillende delen van de binnenstad met elkaar verbinden. De plint in deze aanloopstraten zal consequent gevuld worden met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De plint is de begane grond verdieping en heeft een directe relatie met de aanliggende openbare ruimte. Met commerciële en maatschappelijke voorzieningen denken we aan kinderdagopvang, onderwijs, zorg, sport, dienstverlening en woon-werk units. Sporadisch kan er gewoond worden met woonvertrekken direct aan de straat of is de ingang gelegen van de woningen op hogere verdiepingen.

Naast de bestaande ruggengraten met aanloopstraten zal in de overige plinten een mix ontstaan met hier en daar een zwaartepunt. Dit is sterk afhankelijk van de verschillende ontwikkelingen en initiatieven. Door cultuurpodium ‘de Boerderij’ naar de binnenstad te halen ontstaat een belangrijke versterking van het beoogde multifunctionele karakter. Het is een podium van nationaal belang en daarmee een cultureel zwaargewicht. Het zal een positieve invloed hebben op een groot aantal economische en culturele activiteiten en voorzieningen in de binnenstad.

Naast voorzieningen in de plint wordt ook in de openbare ruimte plaatsgemaakt voor voorzieningen die passen bij de bewoners en bezoekers van de binnenstad. Dat betekent speelvoorzieningen voor kinderen, een skatebaan, een stadsstrand en ontmoetingsplekken voor ouderen.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Plinten en voorzieningenkaart

Vorig themakaart

Water

Volgend themakaart

Verkeer