Skip to main content

Herontwikkeling Delftsewallen

WDevelop Vastgoed heeft een plan gemaakt voor de bouw van 14 koopwoningen op de plek van de oude beddenzaak aan de Delftsewallen 23-25 en het vroegere gasfabriek terrein.

Stand van zaken

De ontwikkelaar heeft voor het uitvoeren van dit plan een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Zoetermeer. Hierop zijn twee bezwaren binnengekomen. Gemeente Zoetermeer heeft de bezwaren in behandeling genomen. Het plan Fittershof is naar aanleiding van de bezwaren aangepast. Tijdens een informatiebijeenkomst van 6 juli 2023 en zijn omwonenden hierover geïnformeerd.
Lees hier vragen en antwoorden van de informatiebijeenkomsten.

De bestemmingsplanprocedure en de voorbereidingen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn gestart. In de tweede helft van 2024 kunnen naar verwachting de bouwwerkzaamheden starten.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen

Participatie

In 2019 heeft er al participatie plaatsgevonden. Onder leiding van de stadsbouwmeester heeft er overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot planaanpassingen met een positief advies.  

Impressie Delftsewallen, gasfittershuis

Heeft u interesse in deze woningen?

Kijk voor alle informatie over deze woningen op de website van Fittershof Zoetermeer.

Achtergrond

Herontwikkeling Delftsewallen is een van de projecten van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.  Het maakt onderdeel uit van Deelgebied 7, Dorpsstraat.

Het plangebied is centraal gelegen in de oude dorpskern van Zoetermeer, ten zuidwesten van het historisch belangrijke kruispunt van de Dorpsstraat met de Delftse- en Leidsewallen. Dit gedeelte valt binnen het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Dorpsstraat en in het gemeentelijk archeologisch monument Dorpsterp. Het ligt ook schuin tegenover de Oude Kerk, één van de belangrijkste rijksmonumenten van Zoetermeer, en tegenover het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Wilhelminapark.

Een ontwikkeling op deze locatie is wenselijk, omdat daarmee een kwalitatieve invulling wordt gegeven aan de Dorpsstraat als onderdeel van de binnenstad.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen