Skip to main content

Woningbouw 70LUX

Op de hoek van de Luxemburglaan en de Europaweg wordt nieuwbouwproject 70LUX gebouwd. Er komen 134 huurappartementen. Het gebouw wordt 70 meter hoog, heeft 23 verdiepingen en omvat een parkeergarage voor bewoners. Op de begane grond komen commerciële ruimtes.

Wie werken er aan het project?

Het project wordt gerealiseerd door ontwikkelaar De Maese Woningen. De aannemer is Staton Bouw. Tijdens de uitvoeringsperiode is TW3 bouwbegeleiding verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De aannemer mag de werkzaamheden uitvoeren van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Indien op andere tijden door moet worden gewerkt, worden omwonenden daarover geïnformeerd.

Op 7 juni 2023 is de bouw officieel gestart met de eerste funderingspaal. De bouw zal naar verwachting tot eind 2024 duren. We verwachten dat het project in het eerste kwartaal van 2025 gereed is.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Alle werkzaamheden voor de fundering zijn afgerond. De betonnen vloeren in de parkeerkelder zijn gestort en afgewerkt. De damwanden worden uit de grond gehaald wanneer de buitenwanden van de parkeerkelder zijn aangebracht.
Hierna kan het beton van de vloeren en wanden tot de 4e verdieping worden gestort. Naar verwachting kan vanaf de laatste week van januari verder worden gebouwd met beton dat in de fabriek is gefabriceerd. Daarmee zal per week een verdieping worden toegevoegd aan het gebouw.

Wat merkt u in de omgeving?

Sinds 19 april 2023 is een tijdelijk gronddepot ingericht aan de Ondineschouw. Tot 30 november 2023 wordt het gronddepot gebruikt voor de tijdelijke opslag van schone grond. Voor het gebruik van het depot zijn in overleg met de gemeente tijdelijke verkeersmaatregelen van toepassing. Deze zorgen voor een veilige situatie tijdens de uitvoering.

Door de nieuwbouw van 70LUX krijgt de Berlijnstraat voor een deel een nieuwe inrichting. Om dit mogelijk te maken zijn 6 bomen gekapt. Hier komen 4 nieuwe bomen in de Berlijnstraat voor terug. En 2 bomen op een andere plek in het centrum.

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden?

We doen er samen met aannemer Staton Bouw alles aan om hinder door werkzaamheden of omleidingen te beperken. Mocht u onverhoopt toch een melding willen maken of heeft u een vraag? TW3 bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Telefoon: +31 (0)10 307 5929
E-mail: 70lux@tw3.nl

U kunt uw klachten of vragen aan TW3 ook sturen via het contactformulier onderaan de website van 70LUX.

U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van TW3 over de voortgang van de bouw. Dat kan door uw naam en emailadres naar het bovenstaande emailadres te sturen onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief omwonenden 70LUX.

Heeft u interesse in deze woningen?

De Maese heeft een belegger gevonden die de woningen gaat verhuren. De verhuur is nog niet gestart. Als u interesse heeft, kunt u uw contactgegevens mailen naar 70lux@tw3.nl. U kunt uw interesse ook doorgeven via het contactformulier op de website van 70LUX.

Participatie

Op 18 juni 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken. Ook was er gelegenheid om in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar De Maese woningen. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van alle binnengekomen reacties is dit participatieverslag gemaakt.

Achtergrond

70LUX is een van de projecten van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.  Het project valt binnen Deelgebied 3, Luxemburglaan e.o..

70LUX is het eerste project van het Programma Binnenstad dat uitgevoerd wordt. De omgevingsvergunning is verleend en het bestemmingsplan is in januari 2022 onherroepelijk geworden. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op Ruimtelijkeplannen.nl.

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie op de website van de gemeente Zoetermeer: Woningbouw Luxemburglaan 2-10.