Skip to main content

Het Stadshart krijgt een hoge dynamiek met de verwachte bouwplannen. De Dorpsstraat kent een gestage dynamiek en is gericht op het behoud en de versterking van de bestaande kwaliteiten. De drie woonwijken (Griekse, Engelse en Franse wijk) kennen na hun bouw in de jaren 80 geen of nauwelijks dynamiek. Het zijn suburbane wijken waar uitsluitend gewoond wordt.

We verwachten dat de hoge dynamiek van het Stadshart met de verdichting en intensivering die daarbij hoort een positief (ruimtelijk) effect zal hebben op de drie woonwijken in het centrum. Zoals de ontwikkeling aan de Denemarkenlaan effect kan hebben op de Griekse wijk. Een ander voorbeeld is het schetsontwerp voor het Dobbegebied/centraal park die samen met de omwonenden tot stand is gekomen.

Door nieuwe verbindingen, upgrade van de openbare ruimte en/of het plaatsen van kunst kan een positieve invloed op de genoemde wijken ontstaan.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Vorig themakaart

Openbare ruimte

Volgend themakaart

Parkeren en 30 kilometer/uur