Skip to main content

THEMA VERKEER

De binnenstad bestaat uit een ontworpen deel uit de jaren 80 en een historisch gegroeid dorpsdeel. Het ontworpen deel, het Stadshart, is geheel volgens de inzichten van de jaren 70-80 ingericht, met als uitgangspunt zo veel mogelijk verkeerssoorten te scheiden en maximale bereikbaarheid en doorstroom van de auto’s. Dit levert een veilig Stadshart op met weinig of geen conflicten tussen de verkeersdeelnemers. Ruimtelijk betekent dit dat er een Promenade is die exclusief voor voetgangers is en een gebied daar onder exclusief voor auto’s, laden en lossen.

Europaweg

De Europaweg is een belangrijke verkeersader op stadsniveau maar is ook onderdeel van de noordkant van de binnenstad en vormt een barrière. De ambitie is om te komen tot een inrichting als stadsstraat of stadsboulevard waarin de oversteekbaarheid goed is. Daarnaast zal gezorgd worden door middel van architectuur, maat en schaal dat de beide ‘overkanten’ met elkaar verbonden zijn. Elke ontwikkeling heeft als belangrijkste doel het verkleinen van de barrièrewerking van de Europaweg. Door het toevoegen van bomen en bermen zal de stadsboulevard een groener maar stadse uitstraling krijgen.

Om een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte te realiseren is het uitgangspunt om de voetganger en de fietser centraal te stellen. In een uitgebreide verkeersstudie wordt bekeken of in het samenhangende bovenliggende schaalniveau aanpassingen kunnen komen met als doel meer kwaliteit van de openbare ruimte. Daarin wordt onderzocht of de verkeerslus bij de Nederlandlaan kan worden opgeheven en de Duitslandlaan 1-richting kan worden. In een ander onderzoek naar het hoofdwegennet van Zoetermeer als geheel wordt de impact van een eventuele verandering van het profiel van de Europaweg en de kruising Europaweg/Zwaardslootseweg nader onderzocht.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten

Vorig themakaart

Plinten en voorzieningen

Volgend themakaart

Gebouwde ontwikkelingen