Skip to main content

Woningbouw the carousel

Op de Engelandlaan 140 wordt woningbouwproject The Carousel gerealiseerd. Het woongebouw van circa 50 meter hoog (15 verdiepingen) wordt gebouwd op het terrein tussen het gebouw City House en Dutch Port. In 2025 kunnen de bewoners van 85 sociale huurappartementen hun intrek nemen in The Carousel. Alle appartementen hebben twee of drie kamers en een eigen balkon.

Wie werken er aan het project?

Het project wordt gerealiseerd door de Zoetermeerse woningcorporatie De Goede Woning.  De bouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Waal uit Vlaardingen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De aannemer mag de werkzaamheden uitvoeren van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Een enkele keer kan het noodzakelijk zijn om ’s avonds na 19.00 uur te werken of in het weekend. Dit zullen uitzonderingen zijn.

In september 2023 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Op 1 februari 2024 is de bouw officieel feestelijk van start gegaan. De bouw duurt nog tot medio 2025 .

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Sinds het voorjaar van 2024 komt er per drie weken een verdieping bij. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2025 het hoogste punt van het gebouw bereikt zijn. In de zomer zal het metselwerk aan de buitenzijde van het gebouw starten.

Wat merkt u in de omgeving?

Bouwverkeer voor aan- en afvoer van materialen rijdt over de Engelandlaan. Het laden en lossen van bouwmaterialen vindt binnen de bouwhekken plaats.  Na de oplevering van het gebouw in 2025 zal de gemeente het omliggende gebied opnieuw inrichten. Er worden dan onder andere openbare parkeerplaatsen aangelegd en nieuwe bomen geplant.

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden?

De gemeente doet er samen met De Goede Woning en bouwbedrijf Waal alles aan om overlast door werkzaamheden of omleidingen te beperken. Mocht u onverhoopt toch een melding willen maken of heeft u een vraag? Dan kunt u op werkdagen tussen 7.45 uur en 16.45 bellen met bouwbedrijf Waal via telefoonnummer 010-248 28 28.
Bij de bouwlocatie vindt u ook de algemene contactgegevens voor klachten en complimenten. Let op: om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het bouwterrein te betreden!

Heeft u interesse in deze woningen?

De verhuur van de woningen zal gaan via Woonnet Haaglanden.

Achtergrond

Participatie

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en woningcorporatie De Goede Woning. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag. 

Meer informatie

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie onder documenten op de website van de gemeente Zoetermeer: Woningbouw Engelandlaan 140 | Gemeente Zoetermeer.