Skip to main content

Stadshart krijgt gezicht

De Zuidflank Nederlandlaan ondergaat een transformatie van een onaantrekkelijk gebied tot een levendig woongebied met allerlei voorzieningen in het hart van Zoetermeer.

Bij de bouw van het Stadshart in de jaren 80 was de focus gericht op de bouw en beleving van de winkelzijde aan de promenade op het verhoogde maaiveld. Verschillende soorten gebruikers hebben een eigen laag. Het gebied is ontworpen als een naar binnen gekeerd verblijfsgebied.

Het resultaat hiervan is dat op een aantal plekken in het Stadshart onaantrekkelijke en onbehagelijke gebieden zijn ontstaan waar het aanvoelt alsof de stad niet ‘af’ is. Daarnaast zijn door een dominante verkeerslus en de plaatsing van P5 (Parkeergarage Amsterdamstraat) de ontwikkelmogelijkheden van de locatie erg beperkt. Door het verwijderen van de lus en het slopen van de parkeergarage P5 ontstaat ruimte voor ontwikkeling.

De opgave is het aanhelen en repareren van het stedelijk gebied, het maken van betekenisvolle openbare ruimte en de potentie benutten van het gebied. Gezien de omvang van het gebied is er veel ruimte voor woningbouw in verschillende verschijningsvormen. Het gewenste programma bestaat uit gestapelde woningen en grondgebonden stadswoningen voor doelgroepen met een stedelijke leefstijl. In de stedelijke plint is ruimte voor aanvullende commerciële en maatschappelijke voorzieningen en woon-werk units.

Om een goede doorstroming te krijgen van het Stadshart als geheel is het belangrijk dat er een prettige en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding wordt gemaakt vanuit de omgeving van het Promenadeplein naar het zuiden over de RandstadRail heen.

Deelgebiedsvisie

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2023 de deelgebiedsvisie voor het deelgebied Zuidflank Nederlandlaan vastgesteld. Hierin zijn essentiële uitgangspunten voor de gewenste ontwikkelingen in dit deelgebied vastgelegd.

Deelgebiedsvisie 5a Zuidflank Nederlandlaan

De deelgebiedsvisie is mede tot stand gekomen door de inbreng van omwonenden en ondernemers. Tijdens een reeks van themabijeenkomsten, rondwandelingen en rondetafelgesprekken bespraken bewoners en ondernemers samen met ambtenaren en projectontwikkelaars de plannen voor hun buurt. Alle verslagen van deze participatiemomenten zijn terug te lezen op: De binnenstad in gesprek | Doe mee Zoetermeer.

Samen met de deelgebiedsvisie is ook een actielijst vastgesteld. Hierin staan de vragen en opmerkingen van deelnemers aan de participatiemomenten. Aan de uitvoering van de actielijst wordt doorlopend gewerkt. Hier vindt u de van vragen en antwoorden in de actielijst van 15 november.

Stand van zaken

De deelgebiedsvisie is opgedeeld in drie blokken.


Tijdens het opstellen van de deelgebiedsvisie is gebleken dat voor Blok 3 (met daarin de parkeergarage P5) andere vormen mogelijk zijn. Vanwege de complexiteit van dit deel van het gebied moeten de andere vormen nog verder worden uitgewerkt.

We zijn in gesprek met de eigenaren in het gebied om de haalbaarheid van de voorgestelde ontwikkeling van het deelgebied te onderzoeken. We streven ernaar om de uitgangspunten voor de locatie van de parkeergarage in het eerste kwartaal van volgend jaar vast te stellen. Deze uitgangspunten zullen integraal onderdeel gaan uitmaken van de deelgebiedsvisie.

 Unibail Rodamco Westfield (URW) is een van de vastgoedeigenaren in het gebied. De gemeente en URW hebben op 6 juli 2022 een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied te onderzoeken.

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen van onderzoeken zoals een parkeer- en verkeersonderzoek en het doen van een proefopstelling.

Achtergrond

Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan, is een van de negen deelgebieden van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie op de website van de gemeente Zoetermeer: Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan | Gemeente Zoetermeer

Vorig deelgebied

Deelgebied 4, Brusselstraat e.o.

Volgend deelgebied

Deelgebied 5b, Zuidflank Engelandlaan