Skip to main content

In deelgebied 3 bevinden zich onder andere de Stadshartpassage, de voormalige ABN AMRO, 70LUX, de Duitslandlaan en de Luxemburglaan.

De Luxemburglaan vormt een belangrijke entree voor het Stadshart vanaf de Europaweg en is direct en zichtbaar verbonden met de Stadshartpassage. De Stadshartpassage is een overdekt winkelgebied, waarvan per 1 september 2022 Ping Properties de nieuwe eigenaar van is. Deze nieuwe eigenaar heeft plannen om de Stadshartpassage te vernieuwen. Aangesloten aan de Luxemburglaan en Stadshartpassage ligt de Duitslandlaan. Zoals beschreven in de Visie Binnenstad 2040 heeft de gemeente plannen om de Duitslandlaan kwalitatief te verbeteren. 

Voor de actuele stand van zaken, zie Luxemburglaan e.o., De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 stedenbouwkundige bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen. De bouwstenen worden hieronder toegelicht; 

  1. De ontwikkelingen zijn onderdeel van verschillende samengestelde alzijdige gesloten stedelijke bouwblokken.
  2. Kenmerkende gevels verbonden aan de omringende openbare ruimte: Luxemburglaan, Europaweg, Duitslandlaan en Noordwaarts.
  3. Door hun ligging op de kenmerkende hoekpunten in het bouwblok hebben de ontwikkelingen een stedelijke plint.
  4. Luxemburglaan 1 (maat en schaal): categorie 2 (12-18 meter) en 3 (18-40 meter). Luxemburglaan 2 en Duitslandlaan: Categorie 4: (40 meter+).
  5. Europaweg is/wordt ingericht als stadsstraat. Herontwikkeling van Luxemburglaan is gericht op het benadrukken van de noord-zuid verbinding voor fiets en voetganger in het verlengde van de oversteek over de Europaweg. Herontwikkeling Duitslandlaan tot singel of Esplanade. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. Duitslandlaan wordt groene singel of Esplanade, afhankelijk van het ruimtebeslag. Binnenhoven zijn voornamelijk groen.
  7. Het dak (met name bestaande parkeergarage) wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/collectieve ruimte. Het dak heeft een goede toegang vanuit de openbare ruimte.
  8. Klimaatadaptie integreren in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) verbeteren en beschikbaar maken.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.

Vorig deelgebied

Deelgebied 2b, Ondineschouw e.o.

Volgend deelgebied

Deelgebied 4, Brusselstraat e.o.