Skip to main content

Het deelgebied Markt en Dobbe ligt tussen de historische Dorpsstraat en het moderne Stadshart. De twee deelgebieden ‘kijken’ naar elkaar als twee overkanten van de Dobbe. Vanuit de Markt is er vrij zicht op de kerktorens in de Dorpsstraat, vanuit de Dorpsstraat is zicht op de gebouwde iconen van het Stadshart aan de Markt. De Dobbe is daardoor verbindend als een bijzonder waterplein.

In september 2017 is voor het Dobbegebied door de gemeenteraad de visie centraal park vastgesteld. Hierin is de ambitie beschreven om van het Dobbegebied een aantrekkelijk park midden in de stad te maken, met aandacht voor de kwaliteit van groen, water, kunst en ruim- voor allerlei activiteiten en evenementen. Er is een nauwe relatie tussen de herontwikkeling van de Markt 10 en omgeving en de herinrichting van de Markt. Voor de Markt is in de visie van het Dobbegebied het wensbeeld geformuleerd om het plein in te richten als een aantrekkelijk en autovrij plein met water, groen, bestrating van hoge kwaliteit en ruimte voor evenementen van divers karakter en grootte.

Doordat de Markt wordt ingericht als verblijfsgebied komt de huidige parkeerfunctie op maaiveld te vervallen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een ondergrondse openbare parkeergarage onder de Markt. In de capaciteit wordt rekening gehouden met het huidig openbaar parkeren en de toekomstige parkeerbehoefte die hoort bij de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.

Het programma in de nieuwe gebouwen aan de Markt en de Frankrijklaan zorgt voor een levendige omgeving. Belangrijk is dat de nieuwe gebouwen goed aansluiten op de huidige omgeving en dat er aantrekkelijke en uitnodigende voorzijdes worden gecreëerd. De openbare ruimte rondom de nieuwe gebouwen wordt zorgvuldig ingericht, zodat er een prettig verblijfsgebied ontstaat. Voor de locatie Markt en Frankrijklaan is een Nota van Uitgangspunten opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld (juli 2019). De Frankrijklaan is bovendien een versnellingslocatie.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. Locatie Markt 10 en Frankrijklaan zijn afzijdige stedelijke blokken.
  2. Kenmerkende gevels gerelateerd aan de omringende openbare ruimte: Frankrijklaan, Marseillepad, Markt en Zuidwaarts.
  3. Stedelijke plint in kenmerkende gevels.
  4. Stedelijke basis: Categorie 2 (12-18 meter), met de twee torens categorie 4: toren Markt maximaal 90 meter, toren Frankrijklaan maximaal 70 meter.
  5. De Engelandlaan/Frankrijklaan heringericht tot 30 km/u straat waardoor meer ruimte ontstaat voor groen en verblijfskwaliteit. Maaiveld parkeren wordt (zoveel mogelijk) opgeheven. Parkeren in de parkeergarage Markt.
  6. De Engelandlaan/Frankrijklaan opnieuw ingericht tot 30 km/u straat waardoor meer ruimte ontstaat voor groen en verblijfskwaliteit. Dobbegebied inrichten als een aantrekkelijk park met aandacht voor groen en water. Tiny Forest in aansluiting op de Markt.
  7. Het dak (ook bij de bestaande gebouwen) wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/gezamenlijke ruimte.
  8. Klimaatadaptie samenvoegen in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) bevorderen en faciliteren.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.


Visualisatie inrichting Markt Sant en Co

Vorig deelgebied

Deelgebied 5b, Zuidflank Engelandlaan

Volgend deelgebied

Deelgebied 7, Dorpsstraat