Skip to main content

Het deelgebied Centrum West is gelegen op een zeer goede zichtbare en bereikbare plek. De RandstadRail halte en het busstation maken het een belangrijk begin- en eindpunt voor bezoekers van de binnenstad. Het ligt op het scharnierpunt van twee grote gebiedsontwikkelingen: Entree en Binnenstad. Het wordt door beide ontwikkelingen beïnvloed zowel in ruimte als programma.

Ruimtelijk en programmatisch is er veel mogelijk. Het is belangrijk dat een ontwikkeling bijdraagt aan het afmaken van de binnenstad en een ‘kop’ zet op de Entree. Het doel is het creëren van een stedelijk gebied door het maken van samengestelde alzijdig stedelijke bouwblokken en betekenisvolle openbare ruimte. Een eventuele verplaatsing van het busstation naar Entree wordt onderzocht.

Programmatisch betekent dat het ontwikkelen van een gebied waar in de plint de ’third-place’ goed gefaciliteerd wordt door seat-2-meet plekken, tijdelijke en variabele werkplekken en aanvullende commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De hogere verdiepingen zullen bestaan uit kantoren en woningen voor meerdere doelgroepen met een stedelijke leefstijl.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. De ontwikkelingen krijgen vorm in verschillende samengesteld alzijdig gesloten stedelijke bouwblokken.
  2. Kenmerkende gevels gerelateerd aan de omringende openbare ruimte: Afrikaweg, Europaweg, Nederlandlaan, ruimte bij ingang Spazio.
  3. Stedelijke plint in kenmerkende gevels.
  4. Categorie 3: 18-40 meter, incidenteel categorie 4 (40 meter +).
  5. De Nederlandlaan opnieuw ingericht tot singel langs de RandstadRail. Verblijfruimte in en rondom de nieuwe blokken in de vorm van plein of hof.
  6. De Nederlandlaan opnieuw ingericht tot singel langs de RandstadRail. Verblijfruimte in en rondom de nieuwe blokken in de vorm van plein of groene hoven.
  7. Het dak (ook bij bestaande bouw) wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/collectieve ruimte. Ontwikkeling van een dakenlandschap.
  8. Klimaatadaptie samenvoegen in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) bevorderen en faciliteren.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.

 

Vorig deelgebied

Deelgebied 7, Dorpsstraat

Volgend deelgebied

Deelgebied 9, Stad souterrain