Skip to main content

THEMA PARKEREN EN 30 KILOMETER/UUR

Bij de realisatie van het Stadshart zijn tal van parkeergarages gebouwd. Zij liggen goed bereikbaar bij de entrees van het Stadshart. Het zijn overwegend monofunctionele parkeergebouwen van 5-8 lagen. Door de gedateerde vormgeving en materiaal komen ze over als sombere betonkolossen. Vanuit de eigenaren van de meeste parkeergebouwen worden studies verricht voor verdichting met andere functies op of in de plint van het gebouw en/of verfraaiing van de schil.

In 2019 is nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Dat betekent voor de binnenstad lagere parkeernormen, ruimte voor deelmobiliteit en aandacht voor elektrisch vervoer. Op een aantal strategisch gelegen plekken in bestaande parkeergarages worden zogenaamde ‘mobility hubs’ gerealiseerd. Hier kunnen bijvoorbeeld (elektrische) leen/deelauto’s, leen/deelfietsen en pakket-lockers komen en wordt overstap naar HOV gefaciliteerd. Hier is ook ruimte voor toekomstige ontwikkelingen in de mobiliteit.

De binnenstad is een bestemming, dat betekent dat de circulatie rondom de binnenstad belangrijk is, en de circulatie en doorstroming door de binnenstad minder prioriteit heeft. Dat kan door het instellen van een 30 km/u regime. De auto wordt meer een gast dan dat er sprake is van een hoofdrol.

De bezoeker kan in de binnenstad komen vanaf verschillende richtingen en de auto parkeren om vervolgens te voet de binnenstad te bezoeken. De bezoekende fietser zal zijn fiets bij de entrees van de binnenstad comfortabel kunnen parkeren, maar het is ook mogelijk om goed en prettig op bepaalde plekken door de binnenstad te fietsen. In een aantal voorbeeldprofielen wordt zichtbaar wat de ruimtewinst kan zijn.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Doorsnede A -Duitslandlaan, links bestaande situatie, rechts nieuwe inrichting met singel
Doorsnede B – Frankrijklaan, links bestaande situatie, rechts nieuwe inrichting met 30 km/u
Doorsnede C – Italiëlaan, links bestaande situatie, rechts nieuwe inrichting met 30 km/u

Vorig themakaart

De drie wijken

Volgend themakaart

Daken