Skip to main content

Woningbouwproject Cadenza 2

Aan de Italiëlaan wordt een nieuw woningbouwproject gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit een deel laagbouw en een toren van ongeveer 70 meter hoog. In de laagbouw komen 60 jongerenwoningen met een gezamenlijk terras. In de toren worden 20 koopappartementen en 141 vrije sector huurappartementen gebouwd. In het gebouw komt een parkeergarage voor bewoners. Daarin is ook ruimte voor deelauto’s en fietsparkeren. De verdieping op de begane grond biedt ruimte aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Wie werken er aan het project?

Het project wordt gerealiseerd door ontwikkelaar Stadswaarde in samenwerking met woningbouwbelegger Stichting Achmea. De aannemer is bouwcombinatie SAM. Deze bestaat uit Dura Vermeer Bouw Zuid West en Ter Steege Bouw Vastgoed Delft.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

In september 2023 is de bouwer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat de bouw twee en een half jaar duurt. De aannemer mag de werkzaamheden uitvoeren van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Op 30 oktober 2023 is de start van de bouw feestelijk gevierd. De funderingswerkzaamheden zijn gereed. Bij de laagbouw is het storten en afwerken van begane grond gereed. De wanden voor de verdiepingen van de laagbouw worden op locatie gestort.

Bij de hoogbouw (de toren) worden de verdiepingen na de bouwvak periode op locatie gestort. Dan komt er iedere drie tot vier weken een verdieping bij.

Wat merkt u in de omgeving?

In de directe omgeving van de bouwlocatie aan de Italiëlaan is geen ruimte voor bouwketen. Daarom plaatsen we die aan de overkant van het bouwterrein op de Denemarkenlaan. De bouwketen worden gebruikt voor overleg en om pauze te houden. Ook kan er bouwverkeer via de Denemarkenlaan van en naar de locatie aan de Italiëlaan rijden.
Na afloop van de werkzaamheden worden beide gebieden in oorspronkelijke staat hersteld. Dit geldt ook voor het openbaar gebied rondom het gebouw aan de Italiëlaan. Het milieueiland komt weer terug op de Italiëlaan en er worden bomen terug geplant.

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden?

We doen er samen met bouwcombinatie SAM alles aan om hinder door werkzaamheden of omleidingen te beperken. Mocht u onverhoopt toch een melding willen maken of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met de bouwplaatsmanager de heer B. Bos. Hij is bereikbaar via

Op de bouwlocatie en bij de bouwketen vindt u ook de algemene contactgegevens voor klachten en complimenten. Let op: om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het bouwterrein te betreden!

Heeft u interesse in deze woningen?

Stuur dan een email naar ontwikkelaar Stadswaarde via info@stadswaarde.nl.

Achtergrond

Participatie

Op 22 april 2021 vond een digitale participatiebijeenkomst via Zoom plaats. Daarbij is het schetsontwerp woningbouwplan gepresenteerd aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Op participatieplatform Doemee vindt u naast het sfeerverslag ook de presentaties die zijn gehouden door de ontwikkelaar en de gemeente: doemee.zoetermeer.nl – Plan woningbouw Cadenza 2.

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie op de website van de gemeente Zoetermeer: Cadenza 2, een nieuw woningbouwplan | Gemeente Zoetermeer.