Skip to main content

12 juli 2021 is het raadsvoorstel ‘stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin’ aangenomen. Daarin is bepaald dat er een proef ‘stedenbouwkundige buurtvisie’ gedaan gaat worden. Maandag 27 juni 2022 heeft de raad de stedenbouwkundige buurtvisie voor deelgebied 3 Luxemburglaan e.o. en deelgebied 5a Zuidflank Nederlandlaan vastgesteld. 

Op woensdag, 7 september vond de startbijeenkomst plaats in het Stadstheater over de toekomst van de binnenstad. Ongeveer honderd inwoners bezochten de bijeenkomst. De gemeente ging in gesprek over de ontwikkeling van de binnenstad zelf en de toekomst van de Luxemburglaan en de Nederlandlaan in het bijzonder.

De startbijeenkomst is de eerste uit de reeks participatiemomenten voor beide deelgebieden. De inbreng die u tijdens de bijeenkomsten heeft gegeven nemen wij mee bij het maken van een gebiedsvisie per deelgebied. De gebiedsvisie vormt samen met de eerder vastgestelde Visie Binnenstad 2040 de basis voor ontwikkelingen in de toekomst. 

Kijk voor meer informatie over alle afgelopen bijeenkomsten Participatie

Alle presentaties en sfeerverslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden op doemee.zoetermeer.nl/gebiedsvisie.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binnenstad@zoetermeer.nl of kom naar het informatiepunt binnenstad (elke dinsdag in de oneven weken van 13.00-15.00u) .