Skip to main content

De gemeenteraad wil graag dat er op korte termijn een invulling komt voor het gat aan de Frankrijklaan/Engelandlaan en Markt 10. Hiervoor is een motie ingediend. De motie vraagt om een creatieve kortdurende route om te komen tot een plan voor de komende vijf jaar. Over vijf jaar start op de locatie de bouw van Markt 10.

Het verzoek van de gemeenteraad is om op korte termijn met een voorstel te komen om het terrein van Markt 10 een voorlopige invulling te geven. De gemeente heeft u als bewoners en/of gebruiker van het gebied hierbij betrokken. Ook heeft de gemeente zoveel mogelijk vragen beantwoord.

101 ideeën

Op 30 november 2022 vond de buurtbijeenkomst plaats in het Stadhuis Forum. De gemeente ging in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden en verzamelde hier alle ideeën en wensen voor de tijdelijke invulling van het gat in de Markt. Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst. Op 1 december ging een groep studenten van de Haagse Hogeschool namens de gemeente langs de deuren. Bewoners konden vragen stellen en wensen en ideeën kenbaar maken.

In totaal hebben 101 mensen een idee ingebracht. Opvallend is het verschil in de wensen. Wel hadden een groot deel van de bewoners een voorkeur voor een combinatie van activiteiten en doelgroepen. Het thema spelen werd het meest (19%) genoemd, gevolgd door groen (14%) en sport (13%).  Verder was er behoefte aan samen eten en drinken (11%), kunst (9%), wonen (9%), ontmoeten (8%), parkeren/fietsenstalling (8%). 6% van de mensen had een heel specifiek idee en 4% heeft aangegeven dat het ze niet uitmaakt wat er komt of dat wat hen betreft er niets hoeft te komen. Een gemeentelijke werkgroep heeft de 101 ideeën aandachtig bestudeerd en vertaald naar een programma. De ideeën zijn eerst beoordeeld op een aantal voorwaarden zoals financiën, hergebruik, overlast en beheer. Omdat een combinatie van activiteiten het meest is genoemd, wordt voorgesteld dat het Gat in de Markt een plek wordt met verschillende functies.

Voorlopig ontwerp

De keuzes die via de stemming op Doe Mee zijn gemaakt zijn omgezet naar thema’s, bijvoorbeeld; spelen, ontmoeten en groen. Van 10 t/m 19 maart 2023 hebben alle bewoners kunnen stemmen op twee schetsontwerpen en drie keuzeopties om zo een voorkeur uit te spreken. In het voorlopige ontwerp is ruimte voor een crossbaantje voor kinderen, een klimwand en natuurspelen. Hieronder kunt u de tekening met het voorlopige ontwerp zien.

Deze afbeelding is een schets, het definitieve plan kan iets afwijken

Vervolg en planning

Het resultaat van de stemmingen zijn in maart/april uitgewerkt naar een definitief plan met ruimte voor actief verblijf en ontmoeten, een groene natuurlijke inrichting met de elementen crossbaantje voor kleine kinderen, een klimwand en natuurspelen.

De werkzaamheden aan het terrein zijn inmiddels gestart en zal nog voor de start van de zomervakantie in gebruik worden genomen. De gemeente heeft in de week van 15  mei een brief gestuurd naar omwonenden en belangstellenden met de vraag welke organisaties, bewoners en andere geïnteresseerden gebruik willen maken van de locatie. Wilt u gebruik maken van het terrein en past het binnen het voorlopig ontwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar: projectenpmv@zoetermeer.nl.

Denk mee over de feestelijke opening op 8 juli 2023

Op dit moment zijn we druk bezig met het organiseren van een feestelijke opening. Dat willen we graag samen met u doen. Mocht u ideeën hebben voor de opening of vrijwillig iets willen organiseren tijdens dit feestelijke moment? Laat het dan uiterlijk voor 22 mei weten, door te e-mailen naar r.hoevers@zoetermeer.nl Zo maken we het openingsfeest van ons samen, voor en door Zoetermeer! 

De locatie zal tijdens het openingsfeest nog niet helemaal klaar zijn, de beplanting zal pas later in het najaar uitgevoerd worden. Zet de feestelijke opening op 8 juli 2023 van 13.00 uur – 16.00 uur alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt nog.

Meer informatie

Kijk voor achtergrondinformatie van de voorstellen op de pagina van Doe Mee Tijdelijke invulling van het “Gat in de Markt” | Doe mee Zoetermeer en op de pagina van de eerdere bijeenkomst Bijeenkomst “Buurtbakkie” Geen gat in de Markt 30 november 2022 – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl).

Informatie over het project Markt 10 2.0 is te vinden op Markt 10 e.o. herontwikkeling – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl).