Skip to main content

Van iedereen voor iedereen

Na de sloop van de oude raadzaal van de Gemeente Zoetermeer bleef er een gat over aan de Markt. Omdat het nog minstens drie jaar duurt voordat de bouw van Markt 10 start, heeft de gemeente aan omwonenden en inwoners gevraagd wat zij op deze tijdelijke plek graag willen zien. Het resultaat is een speelse omgeving geworden met een crossbaantje voor kinderen, een klimwand en natuurspeelplaats. Iedereen is van harte welkom om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten in het groen.

Stand van zaken

Op 8 juli 2023 is het tijdelijke Gat in de Markt feestelijk geopend. In het najaar is de beplanting aangelegd. Harm van der Werf werkt samen met actieve buurtbewoners en creatieve Zoetermeerders aan een kleurrijk ontwerp voor de muren en de bestrating van het Gat in de Markt. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de website Het Gat van Zoetermeer (harmvanderwerf.nl).

Wil je zelf iets organiseren op deze plek?

Mail uw idee of verzoek naar binnenstad@zoetermeer.nl.

Participatie

Op 30 november 2022 ging de gemeente tijdens het “Buurtbakkie” op het Stadhuis Forum in gesprek met inwoners om ideeën en wensen voor de tijdelijke invulling van het gat in de Markt te verzamelen. Daarnaast gingen op 1 december 2022 twintig studenten van de Haagse Hogeschool het Stadshart en de buurt rondom het gat in om nog meer ideeën op te halen voor de tijdelijke invulling. 

Iedereen kon vervolgens in december 2022 via DoeMee een idee insturen. In totaal hebben 101 mensen een idee ingebracht. Van deze 101 ideeën heeft een gemeentelijke werkgroep een vertaling gemaakt naar een basisinrichting. Naast deze basisinrichting konden  er nog een aantal keuzes gemaakt worden. De opgehaalde ideeën zijn door de gemeente getoetst aan de randvoorwaarden zoals geld, tijdelijkheid en duurzaamheid/hergebruik op andere plekken in de stad. 

Op basis van de opgehaalde ideeën zijn twee schetsontwerpen uitgewerkt. Deze zijn bij de bewoners getoetst op 9 februari 2023 tijdens de startbijeenkomst van Markt 10. Van 10 t/m 19 maart 2023 konden inwoners via het online platform DoeMee stemmen op het leukste idee. Op basis van de resultaten van DoeMee is het definitieve plan uitgewerkt. 

Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst op 30 november 2022.

Kijk voor achtergrondinformatie en de voorstellen op de pagina van Doe Mee Tijdelijke invulling van het “Gat in de Markt” | Doe mee Zoetermeer.

Deze afbeelding is een schets, het definitieve plan kan iets afwijken

Meer informatie

Informatie en de stand van zaken over het project Markt 10 vind u Markt 10 e.o. herontwikkeling – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie onder documenten op de website van de gemeente Zoetermeer Tijdelijke invulling ‘Gat in de Markt’ | Gemeente Zoetermeer