Skip to main content

Ontwikkeling centraal park

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een centraal park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Stand van zaken

Op 6 november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan centraal park vastgesteld. Het bestemmingsplan met de bijlagen kunt u bekijken opwww.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking die u aantreft op: Gemeenteblad 2023, 486958 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

In september 2023 is het definitieve ontwerp uitgewerkt. Dit geldt voor alle deelgebieden van het centraal park: Dobbeplas, Parkweide, Nicolaasplein, Marseillepad en park Palenstein.
Voor de aanleg van het centraal park wordt een aanbestedingsprocedure opgestart. We verwachten eind 2024 te kunnen starten met de aanleg. Het centraal park is dan in 2026 gereed.

Wat komt er in het centraal park?

Lees hieronder wat er allemaal te verwachten is op de verschillende locaties binnen het park. Van de avontuurlijke eilanden bij Dobbeplas tot de gezellige sferen rondom Marseillepad, Park Palenstein, en Nicolaasplein.

Dobbeplas
Aan de Dobbeplas worden vier eilanden toegevoegd: 3 speeleilanden en 1 natuureiland. Langs de rand van de Grote Dobbe komt een vlonder, die als een verbindend element in het park fungeert. Bezoekers kunnen straks helemaal rondom de plas lopen en spelen op de eilanden. De eilanden zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar, zodat ze er avontuurlijk kunnen spelen: klimmen, klauteren, over het water bewegen en genieten van geluidseffecten. De eilanden zijn ook makkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Parkweide
De parkweide wordt vergroot, voorzien van een fiets- en voetpad en staat in het teken van sport en spel. Er is een aparte speelplek voor kleine kinderen. In het midden van het park is er een plek met verschillende sporttoestellen voor alle leeftijden. Via twee bruggen kun je vanaf de weide naar de speeleilanden gaan. Op de weide kunnen ook kleine evenementen plaatsvinden.

Marseillepad en Park Palenstein
Langs het Marseillepad blijft er genoeg ruimte voor de warenmarkt. Deze zal doorlopen tot in Park Palenstein en vormt daarmee een mooie wandelroute. In Park Palenstein komt een klein plein met een gezellige ‘foodmarkt’ sfeer. Daarnaast komt er een tafeltennistafel en zijn er zitplaatsen met ingebouwde spelborden, zoals schaken en dammen.

Nicolaasplein
Het aantal parkeerplekken blijft hetzelfde. Op het Nicolaasplein blijft voldoende ruimte voor evenementen. Op het grasveld van het Nicolaasplein komt een Jeu de Boules baan met bankjes eromheen.

Participatie

Tijdens een informatiebijeenkomst op 8 juni 2023 zijn direct omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over het voorlopig ontwerp, het proces en de planning. Na het plenaire gedeelte heeft de ontwerper ‘Bureau Sant en Co’ het ontwerp laten zien. Ook was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de ontwerpers en leden van het projectteam. Een aantal omwonenden gaven aan zorgen te hebben over de mogelijke overlast van het centraal park. Andere omwonenden uiten de voorkeur voor minder bomen langs de Londenstraat, een duidelijke scheiding tussen het voet- en fietspad en het invoeren van een BBQ-verbod in het centraal park. Al deze reacties zijn door de gemeente bekeken voordat het ontwerp van het centraal park definitief werd vastgesteld.

U kunt het sfeerverslag van de informatiebijeenkomst op 8 juni hier teruglezen. Bewoners die niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig waren, konden via online platform DoeMee een reactie achterlaten op plankeuzes in het schetsontwerp. De antwoorden op alle vragen en reacties leest u hier.

In de volgende projectfase zal communicatie met bewoners en belanghebbenden plaatsvinden over onderwerpen zoals planning en overlastbeperkende maatregelen tijdens de bouw. Hiermee proberen we de mogelijke overlast voor omwonenden en ondernemers in de binnenstad zo goed als mogelijk te beperken.

Achtergrond

  • Het centraal park is een van de projecten van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.  Het maakt onderdeel uit van Deelgebied 6, Markt en Dobbe
  • In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 december 2022 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van het park.

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie onder documenten op de website van de gemeente Zoetermeer: Ontwikkelingen centraal park