Skip to main content

Ontwikkeling centraal park

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een centraal park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Stand van zaken

Voor de aanleg van het centraal park is een aanbestedingsprocedure opgestart. We verwachten eind 2024 te kunnen starten met de aanleg. Het centraal park is dan in 2026 gereed. 

In september 2023 is het definitieve ontwerp  uitgewerkt. Dit geldt voor alle deelgebieden van het centraal park: Dobbeplas, Parkweide, Nicolaasplein, Marseillepad en park Palenstein. Hierna is onderzoek gedaan naar de bomen van het Marseillepad. De uitkomst van het onderzoek is aanleiding om de inrichting van het Marseillepad opnieuw te beoordelen.  De mogelijke oplossingen zijn onderwerp van een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden.  Na de bijeenkomst kiest de gemeente een oplossing en past het definitief ontwerp daarop aan.

Wat komt er in het centraal park?

Lees hieronder wat er allemaal te verwachten is op de verschillende locaties binnen het park. Van de avontuurlijke eilanden bij Dobbeplas tot de gezellige sferen rondom Marseillepad, Park Palenstein, en Nicolaasplein.

Dobbeplas
Aan de Dobbeplas worden vier eilanden toegevoegd: 3 speeleilanden en 1 natuureiland. Langs de rand van de Grote Dobbe komt een vlonder, die als een verbindend element in het park fungeert. Bezoekers kunnen straks helemaal rondom de plas lopen en spelen op de eilanden. De eilanden zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar, zodat ze er avontuurlijk kunnen spelen: klimmen, klauteren, over het water bewegen en genieten van geluidseffecten. De eilanden zijn ook makkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Parkweide
De parkweide wordt vergroot, voorzien van een fiets- en voetpad en staat in het teken van sport en spel. Er is een aparte speelplek voor kleine kinderen. In het midden van het park is er een plek met verschillende sporttoestellen voor alle leeftijden. Via twee bruggen kun je vanaf de weide naar de speeleilanden gaan. Op de weide kunnen ook kleine evenementen plaatsvinden.

Marseillepad en Park Palenstein
Langs het Marseillepad blijft er genoeg ruimte voor de warenmarkt. Deze zal doorlopen tot in Park Palenstein en vormt daarmee een mooie wandelroute. In Park Palenstein komt een klein plein met een gezellige ‘foodmarkt’ sfeer. Daarnaast komt er een tafeltennistafel en zijn er zitplaatsen met ingebouwde spelborden, zoals schaken en dammen.

Nicolaasplein
Het aantal parkeerplekken blijft hetzelfde. Op het Nicolaasplein blijft voldoende ruimte voor evenementen. Op het grasveld van het Nicolaasplein komt een Jeu de Boules baan met bankjes eromheen.

Participatie

Op 8 juni 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest en is het definitief ontwerp van het centraal besproken met direct omwonenden en belanghebbenden. Op basis van deze bijeenkomst is het ontwerp op onderdelen aangepast met een aantal aandachtspunten en per 23 september 2023 definitief vastgesteld.  Bewoners die niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig waren, konden via online platform DoeMee een reactie achterlaten op plankeuzes in het schetsontwerp.  

Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 8 juni en de antwoorden op alle reacties.  

Herinrichting Marseillepad

Op 8 juni 2023 is tijdens de informatiebijeenkomst toegezegd om te onderzoeken of bomen verplaatst kunnen worden. Een onafhankelijk bureau heeft alle bomen onderzocht. De uitkomst van het onderzoek is dat de kwaliteit van de bomen onvoldoende tot slecht is. Dit komt door een slechte ondergrond waar de bomen in groeien. Hierdoor zijn de bomen niet verplantbaar. Bovendien is de groeiplaats ongeschikt om er nieuwe bomen in te planten. 

De resultaten van het onderzoek zijn op 11 maart 2024 tijdens een informatieavond gedeeld. Vervolgens zijn twee mogelijke oplossingen voor herinrichting van het Marseillepad als onderdeel van het centraal park besproken. Tijdens de informatieavond hebben de aanwezige omwonenden unaniem hun voorkeur uitgesproken voor het verwijderen en vervangen van alle 27 bomen aan het Marseillepad. Met deze oplossing is er slechts eenmalig een periode van vier maanden overlast. Bovendien wordt hiermee meteen een flinke vergroening van het Marseillepad gerealiseerd.  

Mede op grond van de reactie van omwonenden heeft de gemeente gekozen voor het verwijderen en vervangen van alle bomen. Om de bomen te mogen verwijderen is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt voorbereid .

Bekijk hier de presentatie van de informatieavond op 11 maart 2024. 

Bekijk hier het verslag van de informatieavond op 11 maart 2024. 

Ook op woensdag vijf juni is er een informatieavond georganiseerd voor omwonenden.

Bekijk hier de presentatie van de informatieavond op 5 juni 2024. 

Bekijk hier het verslag van de informatieavond op 5 juni 2024. 

Over de werkzaamheden

In juni organiseren we een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden over onderwerpen zoals planning en overlastbeperkende maatregelen tijdens de bouw. Hiermee proberen we de mogelijke overlast voor omwonenden en ondernemers in de binnenstad zo goed als mogelijk te beperken. 

Achtergrond

  • Het centraal park is een van de projecten van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.  Het maakt onderdeel uit van Deelgebied 6, Markt en Dobbe
  • In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 december 2022 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van het park.
  • Op 6 november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan centraal park vastgesteld. Het bestemmingsplan met de bijlagen kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie onder documenten op de website van de gemeente Zoetermeer: Ontwikkelingen centraal park