Skip to main content

Zoetermeer ontvangt 14,9 miljoen euro van het Rijk voor het versnellen van de woningbouw in de binnenstad. Met de financiële steun krijgt de bouw van woningen in de binnenstad een flinke impuls. 

Wethouder Binnenstad Jan Iedema en wethouder Wonen en Ruimtelijke ordening Ronald Weerwag zijn blij met de bijdrage. Iedema: ‘We werken hard aan het bouwen van een levendige en aantrekkelijke binnenstad, met mooie gebouwen en een groot aanbod op sociaal en cultureel gebied. Op verschillende plekken in de binnenstad is dit al zichtbaar en op andere plekken zijn we nog druk bezig met plannen maken.’

Het geld kan voor de gebiedsontwikkeling worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook voor andere zaken, zoals de betaalbaarheid van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied. Eerder ontving ‘de binnenstad’ ook al een bedrag van 26,5 miljoen euro voor het versnellen van de woningbouw vanuit het mobiliteitsfonds van het Rijk. Dit geeft aan dat er niet alleen binnen Zoetermeer vertrouwen is in de ontwikkeling van onze binnenstad maar ook vanuit het Ministerie. 

Omdat er een grote bouwopgave in Nederland is stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken met de woningbouwimpuls € 1 miljard beschikbaar. Gemeenten konden hier een aanvraag doen voor een bijdrage om de bouw van betaalbare woningen te versnellen.