Skip to main content

Het Stadshart wordt aan de noordzijde begrensd door de Europaweg, die een belangrijke verkeersfunctie van Zoetermeer heeft. Aan de noordkant is de woonboulevard ‘Woonhart’ gelegen.

Een vanzelfsprekende verbinding tussen het Stadshart en het Woonhart is moeilijk omdat het oversteken van de Europaweg moeite kost door de vele rijbanen met lange wachttijden. Eventuele ontwikkelingen binnen dit deelgebied hebben een eigen dynamiek en worden verkend met een voorzichtige insteek. In de Visie Binnenstad 2040 worden de kaders beschreven. In een vervolgfase worden de ambities verder uitgewerkt en wordt verkend hoe ze uitgevoerd kunnen worden.

Elke ontwikkeling heeft als belangrijkste doel het verkleinen van de barrièrewerking van de Europaweg. Daardoor wordt de verbinding van het Stadshart en het Woonhart logisch, aantrekkelijk en prettig. Een ontwikkeling bestaat uit of sluit aan op de samengestelde gesloten stedelijke bouwblokken aan de Europaweg. De Europaweg heeft in de huidige vorm uitstraling en verschijningsvorm van een stadsstraat of stadsboulevard. Het programma bestaat voornamelijk uit woningen gestapeld in een hybride blok met hoogte accenten. Op de begane grond is ruimte voor kleine eetgelegenheden en kleine winkels en andere maatschappelijke voorzieningen. Het gevolg op het hoofdwegennet van Zoetermeer wordt onderzocht.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. Samengestelde gesloten stedelijk bouwblokken in aansluiting op de al aanwezige bebouwing aan de Europaweg.
  2. Kenmerkende gevels verbonden aan de omringende openbare ruimte: Europaweg. En oversteek Luxemburglaan/Woonhart en Denemarkenlaan/Ondineschouw.
  3. Het stedelijke blok heeft een stedelijke plint. Oversteek Luxemburglaan/Woonhart en gevel aan Ondineschouw begeleiden met stedelijke plint.
  4. Categorie (maat en schaal):  2 (12-18 meter) en 3 (18-40 meter). Hoek Zwaardslootseweg, Europaweg categorie 4 (40 meter).
  5. Een goede verbinding tussen het Woonhart en het Stadshart zorgt ervoor dat de barrièrewerking van de Europaweg minder wordt. De verbinding moet logisch, aantrekkelijk en prettig zijn. De inrichting is gericht op het benadrukken van de noord-zuid relatie. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. Uitvoering van doorgaande bomenlaan aan de Europaweg. Gezamenlijk groen binnen in het stedelijke blok.
  7. Het dak wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/gezamenlijke ruimte.
  8. Klimaatadapatie samenvoegen in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) verbeteren en beschikbaar maken.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.

Vorig deelgebied

Deelgebied 1, Denemarkenlaan e.o.

Volgend deelgebied

Deelgebied 2b, Ondineschouw e.o.