Skip to main content

De verhuizing van de brandweerkazerne Stadshart naar het Abdissenbos gaat niet door. De brandweer blijft in de kazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad laten weten.

Te hoge kosten

De aanbesteding van de kazerne is afgerond en de beoogde aannemer heeft een kostenbegroting opgesteld. Door de extreem gestegen bouwkosten zijn de totale investeringskosten 12,2 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro hoger dan het beschikbare budget. De overschrijding van het budget is zo groot dat ook een nieuwe aanbesteding gedaan zou moeten worden.

Renovatie kazerne Stadshart

Het college heeft in overleg met Veiligheidsregio Haaglanden besloten de brandweerkazerne niet te verhuizen naar het Abdissenbos, maar de bestaande kazerne aan de Brusselstraat te renoveren en te verduurzamen.

Lees voor meer informatie het Memo Stand van zaken project brandweerkazerne Abdissenbos.