Skip to main content

In het centraal park is, naast de bestaande kunst, ruimte voor een nieuw kunstwerk. Wilt u meedenken over hoe dit eruit zou kunnen zien en waar dit zou kunnen staan? Meld u dan aan voor de projectgroep ‘kunstopdracht centraal park’.

Beeldende kunst is belangrijk voor de beleving van de omgeving waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Door kunst in opdracht te laten maken voor een speciale plek, zorgen we dat Zoetermeer zich onderscheidt van andere steden. Een kunstwerk kan bijvoorbeeld een ontmoetingspunt of een opvallend markeringspunt zijn. Ook kan het verhaal of de betekenis van een kunstwerk zorgen voor herkenning en verbondenheid tussen de mensen die de plek gebruiken. Uiteraard moet het kunstwerk uniek zijn en een artistieke kwaliteit hebben, maar het moet vooral goed afgestemd zijn op de omgeving. Dat geldt voor de ruimtelijk kanten van het kunstwerk, maar ook voor de culturele betekenis van een plek.

Om al deze onderdelen van de kunstopdracht te verkennen, richten we per opdracht een projectgroep in met inwoners, gebruikers en/of geïnteresseerden van de plek waar het komt. De leden van de projectgroep denken onder begeleiding van een projectleider en een professionele adviseur samen na over de locatie en de precieze opdracht voor het kunstwerk.

Hoe verloopt het proces?

In de projectgroep komen inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en de gemeente bij elkaar. Samen formuleren de projectgroepleden de wensen en eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen. Ook gaan zij op zoek naar een geschikte locatie. Ze kiezen uit verschillende professionele kunstenaars drie kunstenaars die een schetsidee mogen maken. De gekozen kunstenaar maakt daarna 3 ontwerpen waaruit een keuze kan wordt gemaakt. De gemeente kijkt of het ontwerp haalbaar is. De kunstenaar maakt dan het definitieve ontwerp en gaat, na goedkeuring van de projectgroep, aan de slag met de uitvoering ervan. Volgens de planning zal het kunstwerk in het najaar van 2024 klaar zijn.

Wat vragen we van de projectgroepleden?

U hoeft geen ervaring of kennis te hebben op het gebied van kunst; iedereen kan meedoen.

Als u meedoet, investeert u in totaal 12 tot 14 uur in dit project, verspreid over ruim een jaar.

Het gaat onder andere om:

  • kennismaken met de projectleider en uitleg over de aanpak;
  • gezamenlijk schrijven van een kunstopdracht;
  • uitzoeken van een locatie;
  • kiezen van een professionele kunstenaar;
  • beoordelen van de drie schetsideeën;
  • inbreng leveren voor het vervolgtraject, waarin het gekozen schetsidee wordt uitgewerkt tot een uit te voeren ontwerp.

De bijeenkomsten met de projectgroep vinden meestal overdag plaats. Bent u een keer verhinderd, dan krijgt u de informatie via e-mail.

Meedoen?

Bent u de betrokken inwoner die wij zoeken? Stuur dan voor 1 maart 2023 een e-mail met een korte motivatie naar kunstprojecten@zoetermeer.nl. Ook voor meer informatie en vragen kunt u mailen.

Meer weten over kunst? Kijk op www.zoetermeer.nl/kunst