Skip to main content

Het college van B&W heeft op 18 oktober het verkeersbesluit genomen om van de Dorpsstraat een voetgangerszone te maken. Het verkeersbesluit is op 27 oktober 2022 door de gemeente gepubliceerd in het gemeenteblad . Bewoners en belanghebbenden konden tot 31 december 2022 bezwaar maken. De periode voor het indienen van een bezwaar is voorbij.  Fietsen door de Dorpstraat is van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 17.00 uur niet toegestaan.

De Dorpsstraat is een winkelstraat, maar was voor corona ook een doorgaande fietsroute. Als coronamaatregel is het fietsen in de Dorpsstraat overdag verboden. Veel belanghebbenden rondom de Dorpsstraat vinden het een goed idee om het fietsverbod overdag door te laten gaan.

In feite is er niets veranderd aan de huidige situatie. Wel zijn de huidige borden in de Dorpsstraat vervangen en zijn er nieuwe borden geplaatst waardoor de regeling voor het fietsen in de Dorpsstraat duidelijker wordt. Voor fietsers is de route Osylaan – Delftsewallen – Leidsewallen – Nassaulaan een alternatief. Op dit moment werken we aan een oplossing om deze route veiliger te maken voor fietsers. U wordt hier later over geïnformeerd. 

Handhavers komen in actie bij overtreding van de fietsregels. In eerste instantie krijgen fietsers informatie over de nieuwe situatie en een waarschuwing. 

Let op, ook in het Wilhelminapark staan borden en ook daar mag op bepaalde tijdstippen niet gefietst worden.