Skip to main content

Het “Gat in de Markt” wordt een plek waar bewoners actief kunnen verblijven, ontmoeten en zich in het groen kunnen begeven. In het definitieve ontwerp is ruimte voor een crossbaantje voor kinderen, een klimwand en natuurspelen. In de komende maanden wordt onderzocht welke organisaties, bewoners en andere geïnteresseerden gebruik willen maken van de tijdelijke invulling van de locatie. De gemeente is samen met inwoners de afgelopen vier maanden druk bezig geweest met het verzamelen van ideeën voor de tijdelijke invulling van het “Gat in de Markt”.

Deze afbeelding is een schets, het definitieve plan kan nog iets afwijken.

Bewoners stemmen op het leukste idee

Tijdens het “Buurtbakkie” ging de gemeente met bewoners in gesprek, ook gingen studenten langs de deuren en het stadshart in en via het online platform DoeMee Zoetermeer en verschillende sociale media konden mensen een idee inbrengen. In totaal heeft dit 101 ideeën opgeleverd voor de tijdelijke invulling. Deze ideeën zijn omgezet naar thema’s, bijvoorbeeld: spelen, ontmoeten en groen. Van 10 tot en met 19 maart 2023 hebben alle inwoners van Zoetermeer kunnen stemmen op twee schetsontwerpen om zo een voorkeur uit te spreken.

De werkzaamheden voor de tijdelijke invulling zullen naar verwachting starten in juni 2023. Voor de start van de zomervakantie zal het terrein gereed zijn. Er volgt dan een feestelijke opening. Omwonenden worden nog nader geïnformeerd via een brief.

Over de motie Geen gat in de Markt!

Na de sloop van de oude raadzaal van de gemeente Zoetermeer is er een gapend gat overgebleven aan de Markt. Op 27 juni 2022 heeft de gemeenteraad motie 2206-72: Geen gat in de Markt! aangenomen. Met deze motie is het college verzocht met een tijdelijke invulling te komen voor deze locatie en daarbij omwonenden en inwoners te betrekken.
Over drie tot vijf jaar start op de locatie de bouw van Markt 10.

Informatie en de stand van zaken over het project Markt 10 2.0 kan je hier lezen.

De Binnenstad In de media

Het Algemeen Dagblad schreef een positief artikel over de tijdelijke invulling van het Gat in de Markt.