Skip to main content

Met ruime ervaring in vastgoed en projectontwikkeling, werkt Timco Béguin nu ruim een jaar als projectmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling (JJPO). JJPO is met name gespecialiseerd in woningbouwprojecten en in dat werkveld zag Timco nieuwe uitdagingen. 

Bij het ontwikkelen van woningbouw wordt er door de ontwikkelaar onderzocht wat de wensen zijn van de ‘gemiddelde’ Nederlander, onder meer door participatietrajecten met omwonenden. JJPO speelt op deze wensen in door onder meer verschillende woningtypes te ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen.  JJPO ontwikkelt met name grondgebonden nieuwbouwwoningen op uitleglocaties, aan de rand van een stad of dorp, en wanneer mogelijk binnenstedelijke ontwikkeling zoals in Zoetermeer. 

Als vastgoedontwikkelaar draagt JJPO bij aan de maatschappelijke opgave om het woningaanbod te vergroten. Daarbij wordt gekeken welke woonbehoefte er is en hoe de vraag naar woningen ontstaat.  

Het voormalig bankgebouw van de ABN AMRO aan de Luxemburglaan is door JJPO eind 2020 aangekocht. JJPO had bij inschrijving het beste plan voor deze locatie. En tot het moment dat het huidige pand wordt gesloopt, verhuurt JJPO het gebouw aan het Nationaal Videogame Museum. 

Doordat de locatie in de binnenstad ligt, zijn er ook verschillende verbindingen, zoals loop- en fietsroutes waar JJPO rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling. Net als bij andere ontwikkelingen in de binnenstad. Alles heeft invloed op elkaar en daar moet je soepel mee om weten te gaan, geeft Timco aan. 

“De kernwaarden van Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn circulair, lef, oplossingsgericht, samen en energiek. Circulair staat op 1 en is voor ons een onderdeel van duurzame ontwikkelingen. Het duurzaam ontwikkelen van gebouwen kan op meerdere manieren. Wij passen bijvoorbeeld geen giftige materialen toe en onderzoeken welke materialen we opnieuw kunnen gebruiken”. 

De ontwikkeling van een locatie in de binnenstad neemt vaak meerdere jaren in beslag. Dat vraagt om een bepaalde mate van betrokkenheid in de stad en zeker de nabije omgeving. In een buitenwijk of aan de rand van een stad gaat dat net even anders. Daar is meestal meer ruimte om te bouwen en de plannen zijn eenvoudiger. De basis om een plan tot ontwikkeling te brengen is ongeveer gelijk.

Bij de ontwikkeling van een locatie is overleg met de verschillende belanghebbenden en communicatie heel belangrijk. Zo zou het een lastige situatie opleveren als bijvoorbeeld de tegenoverliggende ontwikkeling van 70Lux en de ABN AMRO locatie gelijktijdig zouden starten. Beide ontwikkelingen hebben ruimte nodig om te kunnen bouwen. Verkeer en voetgangers moeten zich ook prettig kunnen blijven bewegen. Daarnaast is communicatie met omwonenden net zo belangrijk. Op het moment dat er iets gaat veranderen in hun (vertrouwde) omgeving ontstaat er vaak onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren. Bij elke ontwikkeling kijken we hoe we zo goed mogelijk bewoners en omwonenden kunnen informeren. Naast bewonersbrieven en informatie op de website is er sinds kort een centrale plek waar bewoners langs kunnen komen en hun vragen kunnen stellen. Dit kan bij het informatiepunt van de Binnenstad in het stadhuis. 

Zoals eerder aangegeven, is JJPO bekend met participatietrajecten bij ontwikkelingen. Omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden worden al vroeg bij de planvorming van een nieuw project betrokken. Dit doet ze onder meer door middel van het organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden. Tijdens de bijeenkomsten worden reacties verzameld, getoetst en wanneer mogelijk verwerkt in de plannen. Goed naar elkaar luisteren – en wanneer mogelijk ook daadwerkelijk iets doen met de reacties – is bij omgevingsparticipatie een belangrijke succesfactor. Elkaar begrijpen, de belangen van de ander zien en rekening houden met elkaar vormen de basis van een goede samenwerking en een goed gelukt participatietraject.

Naast het bouwen denkt JJPO samen met de gemeente na over de invulling van het gebouw. Op de ABN AMRO locatie wordt bijvoorbeeld nagedacht om de bestaande fietsenstalling mee te nemen in de ontwikkeling, met daarbij het beschikbaar stellen van een werkplaats. Ook wordt nagedacht over het toevoegen van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in het gebouw.

Om een verandering van een bestaande situatie goed uit te kunnen leggen aan bewoners en om zelf te horen van de mensen in de buurt wat er allemaal speelt, gaat Timco vaak naar de kapper in het gebied van de ontwikkeling. Op deze manier is het eenvoudig om met mensen in gesprek te gaan over mogelijke zorgen en uit te leggen wat de ontwikkelaar graag wil bereiken. Timco beseft heel goed dat veranderingen altijd emoties oproepen. Het is beter om met elkaar op te trekken, dan tegenover elkaar te komen staan. JJPO wil namelijk dat elke ontwikkeling van toegevoegde waarde is in de stad. Natuurlijk altijd in overleg met de gemeente en samen met bewoners en andere belanghebbenden.  

Meer informatie over de ontwikkelingen in de binnenstad en de planning van de lopende projecten kunt u vinden op www.binnenstad-zoetermeer.nl en op de website van de ontwikkelaar: Projectontwikkelaar in vastgoed – Janssen de Jong Projectontwikkeling (jjpo.nl)