Skip to main content

Voor deelgebied 1 Denemarkenlaan en omgeving gaat de haalbaarheidsfase van start. Daarin onderzoeken we op welke manier we de ambities voor dit deelgebied kunnen realiseren. Deze fase duurt ongeveer 1,5 jaar. Daarna besluit de gemeenteraad of, en onder welke voorwaarden, ontwikkeling van het gebied kan plaatsvinden. 

Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsfase is participatie. Omwonenden en belanghebbenden in het gebied kunnen meedenken over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de deelgebiedsvisie. Daarin staat wat er precies binnen dit deelgebied ontwikkeld mag worden. Een van de wensen voor dit gebied is de komst van een basisschool.

We verwachten uiterlijk in april een startbijeenkomst te organiseren om het participatietraject af te trappen. Als het zover is, leest u meer hierover in deze nieuwsbrief en op online-participatieplatform DoeMee. Omwonenden mogen een uitnodiging voor de startbijeenkomst verwachten.

Op bovenstaande kaart ziet u wat precies binnen het deelgebied valt.