Skip to main content

Zoetermeer 14 december 2022 – Vandaag ondertekende wethouder Jan Iedema een intentieovereenkomst met Janssen de Jong Projectontwikkeling voor de ontwikkeling aan de Luxemburglaan 1-15. Op deze locatie is nu nog een ABN AMRO kantoor gevestigd.

In de intentieovereenkomst staan afspraken over het onderzoeken van de haalbaarheid om plannen voor de Luxemburglaan 1-15 verder uit te werken. Dit betekent dat er een formele basis is ontstaan voor de samenwerking tussen de gemeente met Janssen de Jong Projectontwikkeling. Partijen zijn geen onbekenden van elkaar. Zij hebben eerder succesvol samengewerkt bij de realisatie van bedrijfsunits aan de Aluminiumstraat en het nieuwbouwproject ‘Juweel’ in de wijk Rokkeveen.

“Bij een project als dit is het fijn om samen te werken met een bekende partij die betrokken is bij de stad en zich constructief opstelt richting gemeente en inwoners.”, licht wethouder Jan Iedema toe.

Buurtparticipatie

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft zoveel mogelijk deelgenomen aan de participatiebijeenkomsten die onlangs georganiseerd zijn voor het opstellen van een buurtvisie. De inbreng van de bewoners die tijdens deze bijeenkomsten is opgehaald wordt bij de uitwerking meegenomen.

Mogelijkheden

Zoetermeer groeit en de vraag naar woningen is – net als in andere gemeenten in Nederland – hoog. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt een stap gezet in het realiseren van woningen op deze locatie. Eind 2020 heeft projectontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling het pand aan de Luxemburglaan1-15 overgenomen van ABN AMRO. De locatie heeft mogelijkheden voor woningbouw met commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Over de ontwikkelingen in de binnenstad

De binnenstad van Zoetermeer is in beweging. De komende jaren werkt de gemeente, samen met partners en inwoners, aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te doen is en waar mensen prettig kunnen werken en wonen.

De ambities voor de toekomst van de Binnenstad van Zoetermeer zijn te lezen in de Visie Binnenstad 2040 via www.zoetermeer.nl/binnenstad.