Skip to main content

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 december 2022, is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van het centraal park. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2023 begonnen worden met de uitvoering van werkzaamheden in het park. Omwonenden en/of ondernemers en overige belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook voor Markt 10 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de haalbaarheidsfase. Dit betekent dat de komende periode onderzocht wordt welke ontwikkeling haalbaar is op Markt 10.