Skip to main content

Woensdagmiddag 6 december organiseerden medewerkers van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer een bijeenkomst voor het netwerk RegioIngenieurs. Zij kwamen voor een royale presentatie over het programma Binnenstad: van de visie 2040 tot de integrale aanpak van de ontwerp- en realisatie fase. En om na afloop bij de informele borrel na te praten over de uitdagingen en dilemma’s die deze specialisten in onze regio gemeenschappelijk hebben. 

RegioIngenieur is het regionale netwerk voor ingenieursdiensten en stadstechneuten in Zuid-Holland. Initiatiefnemer Ronald Harmens van Stadsbeheer is tevreden over deze middag: “Het is belangrijk om kennis te delen en samen te werken. Zodat je het wiel, dat jouw regio-collega al heeft bedacht, niet opnieuw hoeft uit te vinden.”

De staat van de stad
Na de aftrap door Arthur Verhaar, teammanager Ontwerp en Realisatie  bij Stadbeheer, deelde Wethouder Jan Iedema zijn liefde voor de stad Zoetermeer. Hij vertelde hoe de komst van de omgevingswet heeft geleid tot het opstellen van een omgevingsvisie. En hoe daarin naast ruimtelijke ordening ook aandacht uitging naar ‘de staat van de stad’. De visie 2040 moet richting geven aan de ontwikkeling van Zoetermeer nu de grenzen van de stad fysiek bereikt zijn. “Zodat de stad voor iedereen een goed thuis blijft”, aldus de wethouder.

Binnenstad als voorloper
Dinah Letteboer – van der Wilk is als gebiedsmanager vanuit het Projectenbureau verantwoordelijk voor de realisatie van die visie voor het gebied Binnenstad. Zij vertelde hoe de ambitie verder gaat dan het realiseren van ten minste nieuwe 2000 woningen. Het programma gaat ook over voor welke mensen die woningen bedoeld zijn. Welke voorzieningen zijn nodig, hoe zorg je voor een bruisende stad en hoe voeg je kwaliteit toe aan de binnenstad, zijn andere vragen waar het programma antwoord op wil geven. Op veel gebieden is de binnenstad voorloper binnen de gemeente. Zo is duurzaamheid een issue waar de hele stad mee te maken krijgt. En de mobiliteitsstrategie is een voorbeeld van een thema dat voor de binnenstad erg urgent is, maar voor de stad als geheel ook belangrijk. Dinah vatte in een half uurtje samen hoe het programma via 9 deelgebieden gaat zorgen voor een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Zo kort samengevat is dat best een indrukwekkende uitdaging in een gebied waar het boven én onder de grond al heel erg druk is.

Opgaven integraal in kaart
Ronald Harmens nam het stokje over. Als programmamanager visie Binnenstad 2040 vanuit Stadsbeheer (team Ontwerp & Realisatie) ging hij in op de zaken die integraal opgepakt worden binnen het programma. Van onder- en bovengrondse infrastructuur, afvalinzameling en energietransitie tot bereikbaarheid en omgevingsmanagement. “Ingenieurs maken de visie concreet”, stelt Ronald. Hij gaf zelf een treffend voorbeeld door alle ontwerp- en realisatie opgaves in de stad per jaar letterlijk in kaart te brengen. Voor ingenieurs ‘leest’ dit als een spannend stripboek. 

Hoe spannend het programma kan zijn, bleek ook uit het antwoord op de vraag hoeveel woningen de binnenstad nu telt: 3400. Een getal dat direct duidelijk maakt, hoe groot de uitdaging is. Indien we ook de initiatieven vanuit de markt mee rekenen, gaat het om een (mogelijke) verdubbeling van het aantal woningen. Best een knap staaltje gebiedsontwikkeling in een dorpje uit is gegroeid naar de derde stad van Zuid-Holland!