Skip to main content

Op donderdag 30 november gingen 34 studenten in opdracht van de gemeente de binnenstad in om de toiletvoorzieningen te onderzoeken. Ze keken hoeveel toiletten er in de binnenstad beschikbaar zijn bezoekers van de binnenstad en presenteren ideeën voor verbeteringen.  

In Nederland is er geen duidelijke wetgeving voor openbare toiletten. Vaak moeten gemeenten zelf actie ondernemen om voor toiletvoorzieningen te zorgen. De Toiletalliantie (Iedere WC telt) heeft een norm opgesteld die gemeenten als richtlijn kunnen gebruiken om te meten of er voldoende toiletten in de stad aanwezig zijn. 

Opengestelde toiletten
In Zoetermeer zijn er weinig openbare toiletten. Wel zijn er opengestelde toiletten. Die bevinden zich meestal in winkels of gebouwen die niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. In 2018 werden deze toiletten in kaart gebracht door de gemeente Zoetermeer. Deze kaart staat op www.zoetermeer.nl/toegankelijk. Omdat er sindsdien geen update meer is gedaan was onduidelijk of de betreffende ondernemers nog steeds hun toilet openstellen zoals in 2018 is toegezegd. 

Wethouder Marijke van der Meer (toegankelijkheid) kwam langs om het belang van toegankelijke toiletten te onderstrepen. “Tijdens het winkelen is het fijn als bekend is waar je van het toilet gebruik kunt maken en dat geldt helemaal voor mensen die vanwege hun gezondheid wat vaker naar de wc moeten. Voor mensen die minder mobiel zijn en een rolstoel of scootmobiel nodig hebben is het belangrijk om te weten waar ze aangepaste toiletten kunnen vinden,” vertelt wethouder Marijke van der Meer. Zij gaf het startsein van het onderzoek.

Studenten op pad
Met deze informatie gingen de studenten op pad in de binnenstad. Veel ondernemers zijn best bereid om hun toiletruimte open te stellen voor senioren of zwangere vrouwen. Toch lopen de meeste ondernemers hier liever niet mee te koop. “Als ik ermee naar buiten treed staat er hier in de zomer een hele rij mensen voor het toilet te wachten”, schetst een ondernemer in het Stadhart de situatie. “Dat is storend voor mijn gasten.” 

HogeNood app
Winkeliers geven vaak aan dat de toiletruimte zich achter in de winkel of in het magazijn bevindt. Ruimtes die niet toegankelijk zijn voor klanten. Veel ondernemers pleiten dan ook voor openbare toiletten die ook gemakkelijk toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Gelukkig zijn er ook een aantal ondernemers die het geen enkel probleem vinden om hun toiletvoorzieningen open te stellen. Met die toezeggingen wordt de HogeNood app gevuld. De HogeNood app is een applicatie voor uw mobiele telefoon waarmee u het dichtstbijzijnde openbare of opengestelde toilet kunt vinden. 

Concrete ideeën van studenten
Nadat de studenten de toiletten in kaart hadden gebracht, was het tijd om met concrete ideeën te komen die de gemeente Zoetermeer inspireren om met oplossingen te komen voor meer toiletvoorzieningen in de binnenstad. Deze ideeën mochten de studenten in groepen presenteren in Da’s Mooi in het Stadshart. 

“Breng duidelijke pictogrammen aan die mensen de weg wijzen”
De groep van Kim en Sofia adviseren de gemeente om openbare toiletten te combineren met een fietsenstalling waar je contactloos kunt betalen. “Als je een kleine vergoeding vraagt houden mensen het netter.” De groep van Matthijs, Dennis en Huub constateerde dat de bewegwijzering in de openbare ruimte en de gebouwen zelf niet duidelijk genoeg is. “Breng duidelijke pictogrammen aan die mensen de weg wijzen, ook op de grond.” Ook stelde de groep een bewustwordingsdag voor raadsleden voor. “Als je de opdracht krijgt om in het centrum binnen tien minuten een toilet te vinden dat ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers dan snap je de ernst van de situatie pas echt.” Een jury, bestaande uit de voorzitter van de winkeliersvereniging van het Stadshart, Edwin Degen, Alidia Bosma van de Haagse hogeschool en wethouder Jan Iedema, koos uit alle voorstellen het beste plan; dat van Matthijs, Dennis en Huub. Die ontvingen een trofee van wc-rollen in de vorm van een kerstboom uit handen van Annemarie Nicolai (Netwerkregisseur Toegankelijkheid) en Sandra Rispens (Wijkregisseur Centrum). Wethouder Iedema was erg te spreken over de presentaties en onder de indruk van de hoeveelheid werk dat de studenten hadden verricht op deze dag. “Ik zal de raadsleden aansporen om met jullie bevindingen aan de slag te gaan.” 

Bent u ondernemer en wilt u uw toilet openstellen?
Download dan de HogeNood app en gebruik bij het toevoegen van het toilet
koppelcode: dpUq