Skip to main content

De werkzaamheden voor de tijdelijke invulling “Gat in de Markt” zijn van start gegaan. Er wordt hard gewerkt om jullie inbreng, ideeën en stemmen om te zetten naar een plek waar iedere Zoetermeerder straks elkaar kan ontmoeten, spelen of in het groen kan omgeven. Bewoners zijn in de week van 15 mei geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u de brief nog niet ontvangen, dan ontvangt u deze binnenkort.

De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 16:00 uur. We verwachten dat u zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden. Mocht u toch overlast ervaren, laat het ons dan weten via binnenstad@zoetermeer.nl.

Denk mee over de feestelijke opening op 8 juli 2023

We streven ernaar dat het terrein nog voor de zomervakantie, in de eerste week van juli, klaar is voor gebruik. Daar kunnen we natuurlijk niet zomaar aan voorbij gaan, daarom zetten wij ons momenteel in om een feestelijke opening te organiseren. Mocht u ideeën hebben voor de opening of vrijwillig iets willen organiseren tijdens dit feestelijke moment? Laat het dan uiterlijk voor 22 mei weten, door te e- mailen naar r.hoevers@zoetermeer.nl Zo maken we het openingsfeest van ons samen, voor en door Zoetermeer!

De locatie zal tijdens het openingsfeest nog niet helemaal klaar zijn, de beplanting zal pas later in het najaar uitgevoerd worden. Zet de feestelijke opening op 8 juli 2023 van 13.00 uur – 16.00 uur alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt nog.

Over de motie Geen gat in de Markt!

Na de sloop van de oude raadzaal van de gemeente Zoetermeer is er een gapend gat overgebleven aan de Markt. Op 27 juni 2022 heeft de gemeenteraad motie 2206-72: Geen gat in de Markt! aangenomen. Met deze motie is het college verzocht met een tijdelijke invulling te komen voor deze locatie en daarbij omwonenden en inwoners te betrekken.

Over drie tot vijf jaar start op de locatie de bouw van Markt 10. Informatie en de stand van zaken over het project Markt 10 2.0 kan je hier lezen.

Informatie over de werkzaamheden kunt u hier vinden Werkzaamheden binnenstad – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)

Meer informatie met achtergrond en planning kunt u vinden op de projectpagina.