Skip to main content

Met een namenwedstrijd heeft Woningcorporatie de Goede Woning de naam vastgesteld voor het woningbouwproject dat zij in de binnenstad van Zoetermeer realiseert. In september startte bouwbedrijf De Waal met de voorbereidende werkzaamheden aan de Engelandlaan 140. In 2025 kunnen de bewoners van 85 sociale huurappartementen hun intrek nemen in The Carousel.

Omdat de gebouwen in de buurt allemaal Engelse namen hebben, is gekozen voor de Engelstalige schrijfwijze. The Carousel is als naam gekozen vanwege de draaiende vorm van het nieuwe gebouw.

The Carousel wordt circa 50 meter hoog en wordt gebouwd tussen de wooncomplexen City House en Dutch Port. Na de oplevering van het gebouw in 2025 zal de gemeente het omliggende gebied opnieuw inrichten. Er worden dan onder andere openbare parkeerplaatsen aangelegd en nieuwe bomen geplant.

Kijk voor meer informatie over The Carousel op Engelandlaan 140 – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)