Skip to main content

Op 30 november 2022 ging de gemeente tijdens het “Buurtbakkie” op het Stadhuis Forum in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om ideeën en wensen voor de tijdelijke invulling van het gat in de Markt te verzamelen.

Iedereen kon vervolgens in december 2022 via DoeMee een idee insturen. In totaal hebben 101 mensen een idee ingebracht. Op basis van de opgehaalde ideeën zijn twee ontwerpschetsen uitgewerkt. Van 10 t/m 19 maart 2023 konden bewoners stemmen op het leukste idee via het online platform DoeMee. Het idee met de meeste voorkeurstemmen wordt uiteindelijk uitgevoerd. Binnenkort vind je op DoeMee ook het verslag met de eindresultaten van de stemming en het definitieve plan.

De opgehaalde ideeën zijn door de gemeente getoetst aan de voorwaarden zoals geld, tijdelijkheid en duurzaamheid/hergebruik op andere plekken in de stad.

Informatie en de stand van zaken over het project Markt 10 2.0 is te vinden op Deelgebied 6: Markt en Dobbe, herontwikkeling Markt 10 en omgeving | Gemeente Zoetermeer.

Informatie over de Tijdelijke invulling is te vinden op: Bijeenkomst “Buurtbakkie” Geen gat in de Markt 30 november 2022 – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)