Skip to main content

“Dit is kansrijk vastgoed”

De aankoop van Stadshart Oost Zoetermeer is één van de weinige grote winkeltransacties die tot nu toe dit jaar hebben plaatsgevonden. Luc Baas van PingProperties: “Ondanks alles wat er gaande is op de winkelmarkt, vinden wij dit kansrijk vastgoed.”

Stadshart Oost bestaat uit het oostelijke deel van het kernwinkelgebied van het centrum van Zoetermeer. Het andere gedeelte is in handen van Unibail-Rodamco-Westfield. PingProperties zal de belegging onderbrengen in de entiteit Daily Convenience Center IV. Het gekochte is een mixed use belegging bestaande uit 27.500 m² bvo winkelruimte, 831 parkeerplaatsen met gedeeld eigendom (45%) in vier parkeergarages en 48 appartementen. Verkopers zijn Altera Vastgoed en MN die het vastgoed langjarig in eigendom hebben gehad.

Spannend op winkelmarkt

Luc Baas, Fund Manager van PingProperties toont zich enthousiast over de aankoop. “De huidige hoge rente, de dalende koopkracht en hogere energielasten maken dat het behoorlijk spannend is op de winkelmarkt. Over deze transactie kunnen we weinig zeggen, maar over het algemeen zijn er niet veel kopers voor dit soort vastgoed in de markt. Maar wij zien dit als een grote kans.”

Het huidige winkelbestand van Stadshart Oost kent wat leegstand en tijdelijke contracten. Het bestaat voor een groot gedeelte uit restaurants en cafésen niet-dagelijkse winkels. Het plan van PingProperties is om het centrum meer naar de convenience-retail te trekken. Baas: “Vooral convenience en ketens die in winkelcentra zitten zijn ook tijdens corona goed blijven presteren. En bovendien weten we nu ook dat niet iedereen online wil kopen. We gaan nu we eigenaar zijn geworden ons bezig houden met de planvorming hiervoor.”

Voordeel voor Stadshart Oost vindt Baas bovendien dat PingProperties zelf zijn vastgoed commercieel en financieel beheert. Baas: “Dat maakt dat wij dicht op het vastgoed zitten en goed kunnen sturen op kwaliteit.”

Huurniveaus stabiel

Baas verwacht dan ook dat de huidige huurniveaus tenminste stabiel zullen blijven. Baas: “Bovendien willen we het winkelbestand terugbrengen ten faveure van woningen. Dat werkt twee kanten op: er komt minder winkelruimte op de markt terwijl tegelijk het verzorgingsgebied groter wordt. Dat terwijl er nu al 10 miljoen passanten per jaar voorbij komen.”

De gemeente voorziet in haar visie een woontoren op de plek van de voormalige V&D, waar nu een gamemuseum in gevestigd is. Een bestemmingsplan daarvoor is er echter nog niet. Baas: “De gemeente staat aan de vooravond van het starten van participatietrajecten om het bestemmingsplan te wijzigen en meer woningbouw in het centrum van Zoetermeer te realiseren. De gemeentelijke visie voor het gebied heeft de ambitie de leefbaarheid te verhogen en tenminste 2.000 woningen toe te voegen. Dus we hebben goede hoop.”

Gabrielle Klaver