Skip to main content

Deelgebied 5a: Zuidflank Nederlandlaan

Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan maakt onderdeel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie en bestaat uit een reeks van inspraakmomenten. Deze hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Het gebied biedt mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling en het inrichten van een betekenisvolle openbare ruimte.

Stand van zaken

Om te onderzoeken of het herinrichten van dit stedelijk gebied ook echt uitgevoerd kan worden, wordt een onderzoek gedaan of woningbouw op deze plek mogelijk is. De verwachting is dat na het haalbaarheidsonderzoek een aantal deelprojecten kunnen worden opgestart. De afgelopen maanden zijn we in gesprek gegaan over de toekomst van het deelgebied. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een buurtvisie. De buurtvisie gebruiken we voor het opstellen van de deelgebiedsvisie voor deelgebied 5A. 

Planning

We zijn op dit moment bezig met het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van de deelgebiedsvisie. Een concept van de deelgebiedsvisie zal in het eerste kwartaal van 2023 aan de bewoners wordt voorgelegd. De raad stelt in de derde kwartaal van 2023 de deelgebiedsvisie en de businesscase vast. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deelgebied 5 op de pagina Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan.