Skip to main content

Visie Binnenstad

De binnenstad staat voor nieuwe uitdagingen door de noodzaak om woningen toe te voegen, de concurrentie met de regio als het gaat om wonen en winkelen, maar ook door de sociaal-economische positie van Zoetermeer.

Een aangepaste visie op de ontwikkeling van de binnenstad is daarom nodig. De visie Binnenstad 2040 is een aangepaste versie van de visie Binnenstad 2030 (2012) en vervangt deze visie. Er is steeds meer behoefte aan een binnenstad waar je veel kan doen, zoals wonen, winkelen, werken en verblijven. Een aangepaste visie geeft ruimte voor nieuwe ideeën en projecten en wijst plekken aan voor woningbouw, maar ook de supermarkt, de huisarts of de sportschool. De openbare ruimte is van ons allemaal. Iedereen moet kunnen genieten van de mooie plekken in de stad. En kwaliteit staat voorop. Bekijk hier de binnenstad visie voor 2040

Wat willen we bereiken?

Het resultaat dat we willen zien is een binnenstad van hoge kwaliteit, met mooie gebouwen en een groot aanbod op sociaal en cultureel gebied. Maar ook een levendig straatbeeld en een veilige en prettige openbare ruimte met veel groen horen daarbij. Er is ruimte om 2.000 woningen bij te bouwen voor wie graag in de binnenstad wil wonen. Mensen kiezen ervoor om op een plek te wonen met alles in de buurt met een veilig Stadshart voor fietsers en voetgangers. De komende jaren werken we hard aan het bouwen van een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Deze ambitie beschrijven we in de Visie Binnenstad 2040.

Besluit van de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel van de uitvoeringsstrategie binnenstad vastgesteld. Dat is een mooie mijlpaal en dat betekent dat we de komende zeven jaren hard blijven werken aan het bouwen van een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad het benodigde bedrag dat hoort bij de uitvoeringsstrategie Programma Binnenstad 2022/2023 vastgesteld. Op 21 september 2020 heeft de gemeenteraad de concept Visie Binnenstad 2040 geamendeerd vastgesteld. Op de pagina van de gemeente vindt u alle belangrijke stukken onder het kopje ‘Downloads’. U kunt hier ook de amendementen in het raadsinformatiesysteem vinden.